Test Psa Terapeutycznego – obowiązujący w Stowarzyszeniu Terranova

Test Psa Terapeutycznego

 

Test TDI( Therapy Dog International )

Ustalony według zasad programu AKC – Canin Good Citizen – Amerykańskiego Związku Kynologicznego – Pies Dobrym Mieszkańcem

 

Próba 1: Akceptowanie życzliwej osoby obcej.

Test pokazuje, że pies pozwala życzliwej acz obcej osobie zbliżyć się i rozmawiać z przewodnikiem w naturalnych, codziennych sytuacjach. Oceniający (sędzia) i przewodnik psa podają sobie dłonie i wymieniają uprzejmości. Pies nie może pokazywać po sobie oznak nieśmiałości, nie może zmienić pozycji ani próbować podejść do sędziego.

 

 

 

 

Pies powinien być oceniany w otoczeniu wyposażenia medycznego ( takiego jak: wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki i inny, z którym można się zetknąć na co dzień) by ocenić reakcje psa na popularny sprzęt medyczny. Na polecenie sędziego ta część ćwiczenia może być powtórzona w testach: 2, 3, 5 i 9.

 

Próba 2: grzeczne siedzenie podczas pieszczot.

Test pokazuje czy pies pozwala aby obca osoba przyjaźnie nastawiona do psa mogła go dotykać w sytuacji, gdy ten znajduje się poza domem ze swoim opiekunem.

Pies siedzi obok opiekuna, sędzia podchodzi do psa, dotyka głowy psa i całego ciała. Pies powinien spokojnie akceptować głaskanie. Nie może okazywać strachu ani zniecierpliwienia.

 

Próba 3: wystawianie się i pielęgnacja.

Ten praktyczny test demonstruje akceptacje psa na zabiegi pielęgnacyjne oraz oglądanie psa i to czy pies pozwoli na ich wykonywanie obcemu, takiemu jak weterynarz, fryzjer czy znajomy przewodnika. Demonstruje również troskę i poczucie odpowiedzialności przewodnika. Sędzia ogląda psa, czesze go grzebieniem i szczotką, delikatnie ogląda uszy i obie przednie łapy.

 

Próba 4: wyjście na zewnątrz.

( spacerowanie na luźnej smyczy).

Test pokazuje czy przewodnik ma kontrolę nad psem.

Pies może iść po dowolnej stronie przewodnika, zależnie od preferencji przewodnika. Trzeba zrobić skręt w lewo, w prawo i zwrot pod kątem 180 stopni, w trakcie marszu zatrzymać się jeden raz i na koniec marszu również zatrzymać się. Pies nie musi iść idealnie przy nodze i nie musi siadać, gdy przewodnik się zatrzyma.

 

Próba 5: spacerowanie w tłumie.

Test pokazuje, ze pies potrafi poruszać się w tłoku, wśród pieszych i być pod kontrolą przewodnika. Przewodnik z psem chodzą i mijają kilka osób (minimum 3). Pies ma prawo wykazać zainteresowanie, ale nie może pokazywać zbytniego entuzjazmu, nieśmiałości czy nieprzyjaźni. Przewodnik może mówić do psa by ten czuł się bardziej odważny, albo nagradzać psa podczas ćwiczenia. Pies nie może iść na napiętej smyczy.

 

 

 

Próba 6: siadanie i warowanie na komendę/pozostawianie na miejscu.

Test  pokazuje, że pies przeszedł szkolenie, reaguje na polecenia przewodnika, na komendę siedzi, waruje i zatrzymuje się (siad lub waruj – w zależności od preferencji przewodnika).

Przewodnik musi dać psu czas na wykonanie polecenia i może powtórzyć komendę „waruj” lub „siad”.  Przewodnik może zostać poproszony przez sędziego do oddalenia się od psa na odległość 6 metrów. Pies musi pozostać na miejscu, ale może zmienić pozycje.

 

Próba 7: przychodzenie na zawołanie.

Test pokazuje, że pies potrafi przychodzić do przewodnika, gdy ten go woła. Przewodnik odchodzi 3 m od psa., Odwraca się do psa twarzą i woła go. Przewodnik może stosować zachęty by zmobilizować psa do wykonania polecenia. Do pozostawienia psa w oddaleniu może użyć jednej z komend „ zostań” lub „ czekaj”, albo po prostu odejść od psa bez dawania psu instrukcji, gdy sędzia w tym czasie delikatnie psa rozprasza (np. pieszczotami).

 

Próba 8: reagowanie na inne psy.

Test pokazuje, że pies potrafi spokojnie zachować się pomiędzy innymi psami.

2 przewodników z psami zbliżają się do siebie z naprzeciwka z odległości 10 metrów, zatrzymują się, ściskają dłonie i wymieniają uprzejmości, po czym odchodzą na 5 metrów. Psy nie mogą wykazać nic poza zwykłym wzajemnym zainteresowaniem.

 

Próba 9: Reakcja psa na zakłócenia jego spokoju.

Test pokazuj, że pies potrafi zawsze zachować się śmiało, gdy spotka się z sytuacjami, w których zakłócony zostaje jego spokój, takimi jak upadająca duża książka, biegnący z naprzeciwka człowiek. Pies może pokazywać zwykłe zainteresowanie, ale nie może panikować, próbować ucieczki, reagować agresywnie albo szczekać.

 

Próba 10: Akceptowanie chwilowej nieobecności przewodnika.

Test pokazuj, że można psa zostawić z osobą, której się ufa, jeśli zachodzi taka potrzeba, pies zaakceptuje to i będzie zachowywał się grzecznie. Sędzia może psa zachęcić mówiąc coś takiego jak „ czy mogę obejrzeć twojego psa?” I bierze smycz. Przewodnik znika z oczu psa na 3 minuty. Pies nie musi pozostać w tej samej pozycji, ale nie może szczekać, wyć ani pokazywać nic mocniejszego poza zwykłym poruszeniem albo niepokojem.

 

Próba 11:powiedz cześć.

Sędziowie certyfikujący wg regulaminu TDI sprawdzają predyspozycje każdego psa do odwiedzania osób i tego czy pies jest gotowy zawsze akceptować pieszczoty (np. małe psy mogą być sadzane na kolanach, średnie i duże mogą siedzieć obok krzesła albo stać blisko pacjenta by można je było łatwo dosięgnąć).

 

Próba 12 : ZOSTAW TO: przewodnik z psem na luźnej smyczy przechodzą obok leżącego na ziemi jedzenia (1 m od psa) i na komendę pies musi zignorować jedzenia.

(Proszę zapamiętać: TDI nie akceptuje częstowania psów jedzeniem podczas wizyt psów terapeutycznych).

 

Próba 13 : AKLIMATYZACJA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ: test demonstruje pewność siebie psa, gdy zetknie się on z ludźmi idącymi niepewnym krokiem, szurającymi nogami, ciężko oddychającymi, kaszlającymi, charczącymi lub innymi zjawiskami mogącymi wystąpić na co dzień.

 

Testowane psy mogą być w obrożach parcianych lub w szorkach. Treningowe obroże, treningowe szorki, kolczatki czy inny sprzęt korygujący w sposób mechaniczny zachowanie psa są zabronione podczas wykonywania testów czy wizyt terapeutycznych.

Dodatkowym wymogiem do uzyskania Cetryfikatu Psa Terapeutycznego jest :

 

– napisania konspektu zajęć z psem dla dzieci  i przeprowadzenie jego w obecności osoby uprawionej do prowadzenia zajęć. Potwierdzeniem przeprowadzonych zajęć jest Karta Ewaluacyjna uzupełniona przez osoby obserwujące zajęcia .

 

Punktacja :

 

Za każdy z 13 punktów można uzyskać po 10 pkt               13x 10               130 pkt

Współpraca z przewodnikiem                     15 pkt                                         15 pkt

Konspekt (konieczny )                               15 pkt                                         15 pkt

 

Razem :                                                                                                  ———————

                                                                                                                160 pkt

 

Test uważa się za zaliczony po uzyskaniu minimum 100 pkt

 

konspekt ( konieczny )  15 pkt ( w tym 5 sam plan, 10 realizacja )- minimum
10 trzeba zdobyć
15 pkt – współpraca z przewodnikiem – minimum 10 trzeba zdobyć

Weryfikację przeprowadzamy po roku, jeśli jednak pies systematycznie uczestniczy w zajęciach edukacyjno- profilaktyczno- terapeutycznych ( minimum 40 godzin przepracowanych w ciągu roku ), weryfikacja odbywa się wówczas po dwóch latach.

Praca psa musi być potwierdzona wpisami do Książeczki Pracy Psa, dokonanymi przez kierownika placówki, w której pracuje pies. Weryfikacji dokonuje kierownik sekcji dogoterapii.

 

Zasady ogólne egzaminowania psów w ST

 

 

  1. Do egzaminu mogą podchodzić tylko psy, których właściciele są członkami Stowarzyszenia Terranova.

 

  1. Pies przystępujący do egzaminu musi mieć ukończone 6 miesięcy.

 

  1. Komisja Kwalifikacyjna :

 

            Komisja składa się z trzech osób, będących członkami Stowarzyszenia Terranova

         instruktora dogoterapii ( posiadającego świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego w kierunku Dogoterapii, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji).

         Członka Zarządu Stowarzyszenia Terranova, bądź osobę wyznaczoną przez Zarząd nie będącą jego członkiem.

         Członka Stowarzyszenia Terranova.

 

Decyzję o nadaniu certyfikatu podejmuje instruktor dogoterapii będący przewodniczącym komisji.

 

     W skład komisji kwalifikacyjnej nie może wchodzić przewodnik, ani właściciel psa

      testowanego.

     Wyniki testu są wpisywane do Karty Egzaminacyjnej, którą później podpisuje

      Przewodniczący Komisji. Po przeprowadzonym egzaminie komisja sporządza protokół,

      który następnie przekazuje do Zarządu Stowarzyszenia Terranova. Certyfikat

      otrzymują  psy po dostarczeniu przez przewodnika konspektu z zajęć i karty

      ewaluacyjnej z oceną prowadzonych zajęć.

      Czas między pozytywnym zaliczeniem testów a przesłaniem konspektu nie może być

      dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

        4.  Przed przystąpieniem do egzaminu właściciel psa ma obowiązek dostarczyć

             świadectwo zdrowia psa oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC.

        5.   Przed przystąpieniem do egzaminu właściciel psa ma obowiązek wnieść opłatę

              egzaminacyjną.

 

Dodatkowe uwagi dotyczące oceny psów :

 

         Psy podlegają ocenie w trakcie całego trwania egzaminu, również między poszczególnymi testami. Niedopuszczalne jest używanie przemocy przez przewodnika wobec psa. Przewodnikowi zostaje zwrócona uwaga, a po powtórzeniu takiego zachowania zostaje odsunięty od egzaminu.

         Wszelkie przejawy agresji,  wyraźnej dominacji psów powodują dyskwalifikację psa.

         Przewodnik może w trakcie ćwiczenia powtórzyć polecenie trzykrotnie. A w czasie gdy pies je wykonuje potwierdzić prawidłowość wykonania. Wskazany jest dobry kontakt przewodnika z psem. Dodatkowe powtarzanie komend ( powyżej 3) wiąże się z odejmowaniem punktów- 3 .

     Dodatkowe punkty karne :

         szczekanie podczas wykonywania zadań – 3 punkty za każde zadanie

         chwytanie za rękę przewodnika lub osoby testującej – 3 punkty za każde zadanie.

 

Po zaliczeniu przez psa wszystkich zadań, komisja egzaminacyjna dokonuje oceny ogólnej testowanego psa ze zwróceniem uwagi na kierunek jego użytkowości ( praca o charakterze edukacyjno- profilaktycznym z dziećmi w wieku przedszkolnym, praca o charakterze edukacyjno- profilaktycznym z dziećmi w wieku szkolnym, praca terapeutyczna).

      Komisja  wpisuje do karty egzaminacyjnej wyniki testu i ocenę psa. Przewodnik  potwierdza podpisem

      zapoznanie się z oceną i zaleceniami komisji dotyczącej póżniejszej pracy psa.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.