Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia zajęć terapeutycznych

wpis w: Dogoteriapia Informacje | 0

Najważniejszą sprawą w prowadzeniu zajęć jest bezpieczeństwo dzieci, ale równie istotne jest przestrzeganie pewnych norm i zasad, które jasno określą naszą rolę, zabezpieczą nas przed przykrymi niespodziankami i ewentualnymi prawnymi konsekwencjami. Stąd przed przystąpieniem do pracy należy skompletować niezbędne dokumenty i przedstawić je kierownikowi placówki, w której rozpoczynamy pracę.

 

 

  Dokumentacja psa 

– aktualne świadectwo weterynaryjne ( ogólnie przyjmuje się, że w tego typu zajęciach jest ważne przez 3 miesiące)

– świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym

– aktualny wpis o odrobaczeniu psa ( odrobaczenie i szczepienia w książeczce )

-certyfikat psa terapeutycznego ( ewentualnie świadectwa z innych kursów np. PT )

Świadectwa uprawniające do prowadzenia zajęć

Przedstawiamy świadectwa uprawniające nas do pracy z dziećmi , potwierdzające nasze przygotowanie do zajęć (np. z dziedziny : pedagogiki, psychologii, rehabilitacji, fizjoterapii, dogoterapii ). Należy pamiętać, że jeśli nie posiadamy uprawnień państwowych, zawsze pracujemy w obecności osoby, która takie uprawnienia posiada.

Pisemne zgody rodziców

W przypadku większych grup, można taką zgodę uzyskać na jednej liście. Możemy wyszczególnić punkty zgody np. “zgadzam się na udostępnienie i analizę karty chorobowej dziecka, zgadzam się na wykonywanie zdjęć i ewentualną ich publikację”… .Ważne jest również pytanie do rodziców dotyczące alergii u dziecka na sierść i ślinę psa.

Pisemna zgoda lekarza na udział w zajęciach dogoterapeutycznych

Nie ma dotychczas wyraźnych przepisów regulujących prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych, ale w przypadku prowadzenia terapii z chorymi dziećmi, taka zgoda jest konieczna. Wyraźnie powinno być na niej zaznaczone, że lekarz nie widzi przeciwwskazań do zajęć dla danego dziecka.

Opinia SANEPIDU

Kiedy już skompletujemy dokumenty psa, warto zwrócić się do SANEPIDU informując, ewentualnie prosząc o opinię, że taki rodzaj zajęć będziemy prowadzić (konkretnie zaznaczamy dni, czas, miejsce zajęć i przedstawiamy ksera wszystkich dokumentów psa ).

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Warto o nim pamiętać ! Nasze psy są wielkie, śliniące i zawsze musimy zdawać sobie sprawę, że w pełni odpowiadamy za nasze zwierzę i mimo, że pies powinien być przewidywalny pozostaje zawsze psem.

Umowa z kierownikiem placówki, w której zaczynamy pracę

Powinniśmy ustalić zasady współpracy z kierownictwem ośrodka. Możemy zawrzeć umowę wolontariacką , określającą dokładnie nasze obowiązki i prawa.

Jeśli ktoś z Was przebrnął już przez tę biurokratyzację , to może zacząć myśleć konkretnie o zajęciach. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących dogoterapii, tego kto z jakimi świadectwami, jakimi dokumentami może je prowadzić, ale zawsze należy pamiętać, że najważniejsze jest dziecko, jego komfort psychiczny i fizyczny na zajęciach, jego bezpieczeństwo. Oczywiście kiedy przychodzimy np. do szkoły, przedszkola ze zdrowymi dziećmi na jednorazowy pokaz, nie potrzebujemy wówczas opinii Sanepidu, zgody lekarza, ale zgody rodziców, dokumentacja psa i nasze świadectwo uprawniające do pracy z dziećmi jest obowiązkowe(w przypadku braku takiej, pracujemy z osobą uprawnioną ) !

Życzę miłego kompletowania dokumentów

Danka Rozwadowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *