Dogtreking – piesza turystyka z psem

Ideą tej aktywności, zaliczanej do sportów zaprzęgowych, jest wędrowanie piesze w towarzystwie psa. Pies i przewodnik tworzą jedną nierozerwalną drużynę. Nierozerwalność osiąga się dzięki: – stosowaniu specjalnej uprzęży, – więzi istniejącej między psem i przewodnikiem.

Jak można wykorzystać talent pociągowy nowofundlanda?

Po, mimo że nowofundlandy nie biorą udziału w sporcie zaprzęgowym ich zdolności pociągowe wykorzystywane mogą być w codziennym życiu, ale również przeprowadza się konkursy o charakterze sportowym wg zasad określonych w  stosownych regulaminach klubów nowofundlanda. Coraz więcej krajów interesuje się … Continued

Czy nowofundland może być dobrym psem pociągowym?

Nawet na podstawie wykopalisk badając anatomie psów zamieszkujących Nowa Fundlandię zanim dotarł tam Europejczyk można z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że ówczesne psy mogły były być wykorzystywane do celów transportowych, bowiem charakteryzowały się masywnym kośćcem a co za tym idzie duża … Continued

Sporty zaprzęgowe psów.

Obecnie zdolności transportowe psów są raczej skierowane w stronę sportową a nie użytkową. Dąży się, aby MKOL zaliczył wyścigi psich zaprzęgów do sportów olimpijskich. Sportowe wyścigi psich zaprzęgów regulowane są przez Międzynarodową Federację Sporty Zaprzęgowego (International Federation of Sleedog Sport … Continued