Statut

wpis w: Statut | 0

– Statut Terranova – Statut Terranova Stan po zmianach 1.05.2006 i 30.05.2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.   §1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie TERRANOVA, zwane dalej „TERRANOVA”, które jest stowarzyszeniem przewodników i przyjaciół psów pracujących oraz ratowniczych. Stowarzyszenie działa w oparciu … Continued

Cele i środki działania (wyciąg z statutu Stowarzyszenia)

wpis w: Statut | 0

Cele i środki działania (wyciąg z statutu Stowarzyszenia).   Celem Terranova jest: wspieranie ratownictwa wodnego i poszukiwawczego oraz ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą, ochrona zdrowia, prowadzenie z udziałem psów działalności terapeutycznej i rehabilitacji społecznej … Continued