Regulamin warsztatów Przerwanki 2007

wpis w: 2007 - Przerwanki | 0
 1. REGULAMIN OBOZU LETNIEGO 16-25.08.2007 r. 

  obowiązujący na terenie środka „Aneta” w Przerwankach (gm. Pozezdrze)

   

  Ogólne

  1. Każdy uczestnik sam pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem (podane terminy, kwoty, zaliczki). Wpłaty tytułem zakwaterowania, wyżywienia oraz opłata za szkolenie psa są bezzwrotne.

  2. Po przyjeździe na teren obozu należy przedstawić aktualne (wystawione najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem obozu, czyli 6.08.2007 r.) świadectwo zdrowia psa oraz zaświadczenie o szczepieniach.

  3. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel, dlatego wymagane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC z rozszerzeniem o szkody wyrządzone przez psa.

  4. Właściciele są odpowiedzialni za swoje psy.

  5. Uczestnicy obozu mają obowiązek zgłoszenia organizatorom przed rozpoczęciem obozu chorób psa, a także informowania w trakcie obozu o wszelkich zmianach wskazujących na zły stan zdrowia psa. W razie konieczności konsultacji weterynaryjnej lub leczenia właściciel psa pokrywa wszystkie koszty.

  6. Obóz rozpoczyna się obiadem 16.08.2007 r., a kończy się śniadaniem 25.08.2007 r.

   

  Zachowanie na terenie ośrodka wczasowego Aneta Przerwankach

  1. Na terenie ww. ośrodka wczasowego (oraz w najbliższej okolicy, jeśli zagraża to bezpieczeństwu ludzi i innych psów) obowiązuje bezwzględny zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej.

  2. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoim psie.

   

   

  Szkolenie

  1. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia oraz nie przeszkadzać innym w ćwiczeniach.

  2. Zabrania się wchodzenia osób niebiorących udziału w zajęciach oraz puszczania psów na terenie ćwiczeń (plaże, teren do ćwiczeń PT, tor agility, miejsce ćwiczeń pracy pociągowej) w trakcie trwania szkolenia.

  3. Podczas całego obozu obowiązuje zakaz używania obroży elektrycznych, kolczatek, itp. Nie dopuszcza się też używania nieuzasadnionej przemocy wobec psów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *