Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 7.03.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dn. 7.03.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

Norbert Koziar – prezes

Elżbieta Kusińska-Leontiew – wiceprezes

Dorota Baranowska – skarbnik

Monika Nowotka – sekretarzMagdalena

 Szewczyk-Dzido – członek Zarządu ds. szkoleń

1. Omówiono program i ustalono wysokość opłat za szkolenie podczas Warsztatów Psów Ratowniczych na wodach morskich Gdynia 2008.

2. W związku z pisemną rezygnacją Anny Szymanowskiej z członkostwa w Stowarzyszeniu TERRANOVA wykreślono ją z listy członków.

3. W związku z rezygnacją Anny Szymanowskiej z prowadzenia Sekcji gospodarczej Stowarzyszenia TERRANOVA powołano na to stanowisko Annę Koziar.

4. Przyjęto w poczet członków Grzegorza Jasińskiego.

 

Uchwała 15/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie przyjął projekt imprezy “Warsztaty psów ratowniczych na wodach morskich Gdynia 2008” (załącznik nr 1).

 

Uchwała 16/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie przyjął wysokość opłat za szkolenie podczas imprezy “Warsztaty psów ratowniczych na wodach morskich Gdynia 2008”:

* 80 zł za pierwszego, 40 zł za kolejnego psa będącego własnością członka Stowarzyszenia;

* 160 zł za pierwszego, 80 zł za kolejnego psa będącego własnością nieczłonka Stowarzyszenia.

 

Uchwała 17/2008

Zarząd jednogłośnie powołał Annę Koziar na stanowisko kierownika Sekcji gospodarczej.

 

Uchwała 18/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Grzegorza Jasińskiego.

 

– załącznik nr 1 (Warsztaty Psów Ratowniczych na Wodach Morskich Gdynia 2008)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *