Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27.06.2010

wpis w: Protokoły | 0
Protokół z posiedzenia zarządu w dniu 27.06.10 i uchwały: 9/2010, 10/2010, 11/2010
   

w dniu 27.06 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Terranova w składzie:

Ryszard Kuflewicz – droga mailową

Elżbieta Kusińska – Leoniew – osobiście

Agnieszka Kublik – osobiście

Małgorzata Nowak – osobiście

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – osobiście

 

 

Podjęto następujące uchwały:

 

Uchwała Z 9/2010 z dnia 27.06.2010 dot. zmiany uchwały 48/2008

 

W związku z brakiem chętnych do prowadzenia sekcji pracy wodnej i sekcji pracy pociągowej Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął decyzję o uchyleniu uchwału zarządu nr 48/2008 z 10.07.2008 r. o niełączeniu funkcji kierownika sekcji z funkcją członka zarządu.

 

Głosowało 5 członków zarządu:

Ryszard Kuflewicz – za

Elżbieta Kusińska – Leontiew – za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za

Agnieszka Kublik – za

Małgorzata Nowak – za

 

Uchwała Z 10/2010 z dnia 27.06.2010 dot. zatwierdzenia Certyfikację Psa Terapeutycznego w trakcie warsztatów w Wiatrakach

 

Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął decyzję o fakcie i terminie przeprowadzenia certyfikacji Psów Terapeutycznych oraz o składzie komisji na tę certyfikację.

Certyfikacja odbędzie się 22.08.2010 w Wiatrakach.

Skład komisji:

Przewodnicząca – Aneta Zapart

Członkek: Anna Strączyńska

Członek z ramienia Zarządu – Agnieszka Kublik lub Elżbieta Kusińska – Leontiew.

 

Głosowało 5 członków zarządu:

Ryszard Kuflewicz – za

Elżbieta Kusińska – Leontiew – za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za

Agnieszka Kublik – za

Małgorzata Nowak – za

 

 

Uchwała Z 11/2010 z dnia 27.06.2010 dot. zatwierdzenia Certyfikację Pracy Pociągowej w trakcie warsztatów w Wiatrakach

 

Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął decyzję o fakcie i terminie przeprowadzenia certyfikacji Pracy Pociągowej I, II, III i IV stopnia oraz o składzie komisji na tę certyfikację.

Przyjęta została zasada, że każdy pies będzie mógł kolejno przystąpić do egzaminu z nie więcej niż dwóch klas (np. jeśli zaliczy I klasę będzie mógł następnie przystąpić do II klasy jak również ten który zaliczył III do IV).

Certyfikacja odbędzie się 26.08.2010 w Wiatrakach.

 

Skład komisji:

Przewodnicząca – Agnieszka Kublik

Członkowie: Aleksandra Klimowicz – Tutak oraz Agnieszka Palus – Wróblewska

 

 

Głosowało 5 członków zarządu:

Ryszard Kuflewicz – za

Elżbieta Kusińska – Leontiew – za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za

Agnieszka Kublik – za

Małgorzata Nowak – za

 

Poza podjęciem ww. uchwał Zarząd:

  1. Przyjął rezygnację Anny Lidke z prowadzenia sekcji gospodarczej i sklepiku a tym samym zobowiązał sekretarza do umieszczenia na portalu zapytania do członków Stowarzyszenia o chęci podjęcia się tej pracy.
  2. Postanowił, iż sklepik zostanie przejęty przez Agnieszkę Kublik która będzie go prowadziła do 6.09.2010 i  jako organizator warsztatów w Wiatrakach i certyfikacji w Borkach zajmie się sprzedażą towarów ze sklepiku na tych imprezach. O dalszych losach sklepiku podejmiemy decyzję po tym terminie w zależności od tego czy znajdzie się chętny do jego prowadzenia.
  3. Zapoznał się z raportem dotyczącym postępów w  realizacji umowy dotyczącej tworzenia nowej strony portalu. Uznał za satysfakcjonujący obecny stan prac, który ma zmierzać do usprawnienia funkcjonowania portalu w najbliższym czasie. Obecnie nowa strona jest w trakcie testów. Przyjął jako obowiązujące zasady umieszczania informacji na nowej stronie portalu której moderatorem będzie Marcin Słomka.
  4. Przyjął treść protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków które miało miejsce 30.05.2010 r. a tym samym podjął decyzję o umieszczeniu protokołu na portalu.
  5. Przyjął informację o przedłużeniu umowy OC Stowarzyszenia.
  6. Przyjął do wiadomości konieczność przeprowadzenia pilnego przeglądu pontonu Hondy oraz ewentualność jego naprawy przed warsztatami w Wiatrakach (podłoga jest porysowana od strony zewnętrznej co może skutkować jej przedziurawieniem). W najbliższym tygodniu znajdziemy wykonawcę (prawdopodobnie będzie to firma H3O) i zorganizujemy przetransportowanie tam pontonu. Odpowiedzialna: Małgorzata Nowak.
  7. Omówił sprawy organizacyjne warsztatów w Wiatrakach (m.in. podział psów na grupy, plan zajęć, tematyka wykładów).
  8. Omówił sprawy związane z certyfikacją Pracy Wodnej w Borkach (współpraca z klubem we współorganizacji imprezy w Borkach, opłaty za sędziego, poszukiwanie sponsorów).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *