Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 13.05.2008 roku

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dn. 13.05.2008 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

Norbert Koziar – prezes

Dorota Baranowska – skarbnik

Monika Nowotka – sekretarz

Magdalena Szewczyk-Dzido – członek Zarządu ds. szkoleń

1. Postanowiono przeznaczyć okienko reklamowe nr 2 (pod napisem „stat4u”) na portalu na nieodpłatne umieszczenie logo Fundacji „Pomóżmy razem”.

2. Przyjęto nowych członków: Państwa Lucynę i Krzysztofa Setlów oraz Państwa Iwonę i Artura Pluszczewskich.

3. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2007 r. oraz plan pracy i plan finansowy na 2008 r.

Uchwała nr 34/2008

Zarząd jednogłośnie przeznacza okienko reklamowe nr 2 na nieodpłatne umieszczenie loga Fundacji „Pomóżmy razem”.

Uchwała nr 35/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Lucynę Setla.

Uchwała nr 36/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Krzysztofa Setla.

Uchwała nr 37/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Iwonę Machoń-Pluszczewską.

Uchwała nr 38/2008
Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Artura Pluszczewskiego

Uchwała nr 39/2008

Zarząd jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia z 2007 r. (załącznik nr 1) oraz plan pracy i plan finansowy na 2008 r. (załącznik nr 2).

 – Załącznik nr 1 (sprawozdanie)

 – Załącznik nr 2 (plan pracy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *