Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01.05.2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01-05-2008

Działając na podstawie rozdziału V Statutu Stowarzyszenia Terranova,

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA.

Termin zgromadzenia: 17.05.2008

I termin: godz. 11.00

II termin: godz. 12.00

(w przypadku braku 1/2 liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie)

Miejsce:

Ośrodek Wypoczynkowy Sosenka

ul. Raczyńskiego 69

63-020 Zaniemyśl

Osoby z uregulowanymi składkami są proszone o zabranie legitymacji w celu podstemplowania.

Istnieje możliwość przyjazdu w piątek lub przedłużenia pobytu do niedzieli.

__________________________________________________________________

Porządek Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA 17.05.2008 Zaniemyśl 

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2007.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku 2007.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdań.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
7. Przedstawienie szczegółowego planu działania na rok 2008.
8. Przedstawienie planu finansowego na rok 2008.
9. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu.
10. Wolne głosy i wnioski.

 – plan pracy na rok 2008

 – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia TERRANOVA za rok 2007

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.