Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Terranova

Zarząd Stowarzyszenia Terranova na podstawie § 26 i 27 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Terranova na dzień 13 kwietnia 2019 roku w Warszawie. I termin: godz. 12.00II termin: godz. 13.00 Dla ważności pierwszego terminu wymagana jest obecność 50% liczby członków … Continued