Warsztaty Dogoterapeutyczne Lidzbark 2007

wpis w: 2007 - Lidzbark | 0

 

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na „WARSZTATY DOGOTERAPEUTYCZNE „

LIDZBARK 2007

21.07.2007- 29.07.2007

W programie:

szkolenie psów w zakresie podstawowego posłuszeństwa 

zdobywanie przez psy dodatkowych umiejętności koniecznych w pracy terapeutycznej

zajęcia na torze agility- budowanie więzi przewodnik – pies , wzbogacanie umiejętności psów o umiejętności przydatne w pracy terapeutycznej

zajęcia w wodzie – szkolenie psów w kierunku pracy w wodzie z dziećmi niepełnosprawnymi ( przydatne umiejętności np. na turnusach rehabilitacyjnych )

zajęcia praktyczne z dziećmi – dzieci z Ośrodków Kolonijnych  „Danusia”  – zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, dzieci z niepełnosprawnością – z terenu gminy Lidzbark- zajęcia terapeutyczne.

certyfikacja psów terapeutycznych według zasad regulaminu Stowarzyszenia.

certyfikacja psów z zakresu pracy wodnej według zasad regulaminu Stowarzyszenia.

Ogniska integracyjne

Konkurs rysunkowy dla dzieci

Tematy seminariów

         Rodzaje i podział działań dogoterapeutycznych ( AAA, AAT, AAE )

         Wybór psa do terapii, socjalizacja i metody szkolenia.

         Organizacja pracy dogoterapeuty.

         Zapoznanie przewodników z programem „ Aby pies był Twoim przyjacielem” i „ Z nami bezpieczniej „

         Najczęściej spotykane niepełnosprawności w pracy terapeutycznej  (MPD, autyzm, zespół Downa, niepełnosprawność umysłowa)

         Aspekty prawne pracy dogoterapeutycznej – wolontariat, odpowiedzialność cywilna.

 

Proponowani instruktorzy

specjaliści z zakresu metodyki kynoterapii i kynologii, weterynarii – Maria Czerwińska- instruktor dogoterapii- Prezes Fundacji Cze-Ne-Ka, Barbara Baranowska- fizjoterapeuta, Anna Gesek – lekarz weterynarii 

 osoby pracujące w sekcji dogoterapii w Stowarzyszeniu – Danuta Rozwadowska, Katarzyna Abako, Agata Woźniak, Magdalena Dzido, Monika Janecka, Norbert Koziar

specjalista z zakresu rehabilitacji i oligofrenopedagogiki, rodzice dzieci niepełnosprawnych – Agnieszka Roch, Jolanta Szczepaniak, P. Szczepański, P. Świniarska, Anna Dembińska, Barbara Baranowska

kierownicy sekcji posłuszeństwa, agility i pracy wodnej – Agata Woźniak, Norbert Koziar, Magdalena Szewczyk Dzido.

Certyfikacja pracy wodnej według regulaminu Stowarzyszenia Terranova – Sedzia  – RITA BREESCH – Belgia .

 

MIEJSCE IMPREZY

Ośrodek Wczasowy “LECH”-Mirosława Lech
13-230 Lidzbark – Leśniczówka
tel.(023)696-13-19,696-13-44
0606-851-883

Koszt pobytu w terminie 21.07.07 – 28.07.07  wynosi :

                              Nocleg / 25 zł / doba / osoba

                               

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH:

200 zł – OD SZKOLONEGO PSA

150 zł – drugi pies

150 zł – dla członków Stowarzyszenia

100 zł – drugi pies członka Stowarzyszenia

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Certyfikacja pracy wodnej płatna dodatkowo – 70 zł od psa

                              50 zł dla członków Stowarzyszenia Terranova.

Certyfikacja psów terapeutycznych – 30 zł od psa ( tylko dla członków Stowarzyszenia Terranova )

 

Wpłaty prosimy kierować na konto :

Stowarzyszenie TERRANOVA

Trybunalska 3, 60-325 Poznań

27 1090 1346 0000 0001 0248 4098

proszę umieszczać dopisek: “warsztaty Lidzbark 2007”

 

Zgłoszenia na adres  kudlaty_diabel@interia.pl  na załączonym formularzu zgłoszeń.

 

REGULAMIN

 

 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie „Warsztaty dogoterapeutyczne Lidzbark 2007”  , odbywającej się w terminie  21.07.2007- 29.07.2007 w miejscowości Lidzbark, we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem i wyżywieniem.
  • Termin wpłaty zaliczki 100 zł do 31 maja 2007 r. Kwota 100 zł zaliczona zostanie na poczet noclegów i nie podlega zwrotowi.
  • Termin wpłaty  za noclegi (całość zakwaterowania za wszystkie osoby) to 30 czerwca 2007 r. W razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po dokonaniu wpłaty za noclegi, kwota podlega zwrotowi tylko w sytuacji, gdy znajdzie się inny chętny na udział w imprezie.
  • Termin dokonania wpłaty za szkolenie psów to pierwszy dzień warsztatów.

Nie dokonanie wpłat we wskazanych terminach oznacza rezygnację z imprezy, w miejsce zadeklarowanego uczestnika, wpisana zostanie następna osoba z listy rezerwowej.

3.      Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.

 1. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz puszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.
 2. Podczas imprezy obowiązuje zakaz stosowania przemocy wobec psów, w tym kolczatek, obroży elektrycznych, itp. Właściciel ma obowiązek takiego prowadzenia psa, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem. Nie wolno głaskać i dokarmiać innych psów.
 3. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.
 4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób, odpowiada właściciel, dlatego zalecane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
 5. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego.
 6. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *