Warsztaty Dogoterapeutyczne Lidzbark 2007

wpis w: 2007 - Lidzbark | 0

 

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na „WARSZTATY DOGOTERAPEUTYCZNE „

LIDZBARK 2007

21.07.2007- 29.07.2007

W programie:

szkolenie psów w zakresie podstawowego posłuszeństwa 

zdobywanie przez psy dodatkowych umiejętności koniecznych w pracy terapeutycznej

zajęcia na torze agility- budowanie więzi przewodnik – pies , wzbogacanie umiejętności psów o umiejętności przydatne w pracy terapeutycznej

zajęcia w wodzie – szkolenie psów w kierunku pracy w wodzie z dziećmi niepełnosprawnymi ( przydatne umiejętności np. na turnusach rehabilitacyjnych )

zajęcia praktyczne z dziećmi – dzieci z Ośrodków Kolonijnych  „Danusia”  – zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, dzieci z niepełnosprawnością – z terenu gminy Lidzbark- zajęcia terapeutyczne.

certyfikacja psów terapeutycznych według zasad regulaminu Stowarzyszenia.

certyfikacja psów z zakresu pracy wodnej według zasad regulaminu Stowarzyszenia.

Ogniska integracyjne

Konkurs rysunkowy dla dzieci

Tematy seminariów

         Rodzaje i podział działań dogoterapeutycznych ( AAA, AAT, AAE )

         Wybór psa do terapii, socjalizacja i metody szkolenia.

         Organizacja pracy dogoterapeuty.

         Zapoznanie przewodników z programem „ Aby pies był Twoim przyjacielem” i „ Z nami bezpieczniej „

         Najczęściej spotykane niepełnosprawności w pracy terapeutycznej  (MPD, autyzm, zespół Downa, niepełnosprawność umysłowa)

         Aspekty prawne pracy dogoterapeutycznej – wolontariat, odpowiedzialność cywilna.

 

Proponowani instruktorzy

specjaliści z zakresu metodyki kynoterapii i kynologii, weterynarii – Maria Czerwińska- instruktor dogoterapii- Prezes Fundacji Cze-Ne-Ka, Barbara Baranowska- fizjoterapeuta, Anna Gesek – lekarz weterynarii 

 osoby pracujące w sekcji dogoterapii w Stowarzyszeniu – Danuta Rozwadowska, Katarzyna Abako, Agata Woźniak, Magdalena Dzido, Monika Janecka, Norbert Koziar

specjalista z zakresu rehabilitacji i oligofrenopedagogiki, rodzice dzieci niepełnosprawnych – Agnieszka Roch, Jolanta Szczepaniak, P. Szczepański, P. Świniarska, Anna Dembińska, Barbara Baranowska

kierownicy sekcji posłuszeństwa, agility i pracy wodnej – Agata Woźniak, Norbert Koziar, Magdalena Szewczyk Dzido.

Certyfikacja pracy wodnej według regulaminu Stowarzyszenia Terranova – Sedzia  – RITA BREESCH – Belgia .

 

MIEJSCE IMPREZY

Ośrodek Wczasowy “LECH”-Mirosława Lech
13-230 Lidzbark – Leśniczówka
tel.(023)696-13-19,696-13-44
0606-851-883

Koszt pobytu w terminie 21.07.07 – 28.07.07  wynosi :

                              Nocleg / 25 zł / doba / osoba

                               

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH:

200 zł – OD SZKOLONEGO PSA

150 zł – drugi pies

150 zł – dla członków Stowarzyszenia

100 zł – drugi pies członka Stowarzyszenia

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Certyfikacja pracy wodnej płatna dodatkowo – 70 zł od psa

                              50 zł dla członków Stowarzyszenia Terranova.

Certyfikacja psów terapeutycznych – 30 zł od psa ( tylko dla członków Stowarzyszenia Terranova )

 

Wpłaty prosimy kierować na konto :

Stowarzyszenie TERRANOVA

Trybunalska 3, 60-325 Poznań

27 1090 1346 0000 0001 0248 4098

proszę umieszczać dopisek: “warsztaty Lidzbark 2007”

 

Zgłoszenia na adres  kudlaty_diabel@interia.pl  na załączonym formularzu zgłoszeń.

 

REGULAMIN

 

 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie „Warsztaty dogoterapeutyczne Lidzbark 2007”  , odbywającej się w terminie  21.07.2007- 29.07.2007 w miejscowości Lidzbark, we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem i wyżywieniem.
  • Termin wpłaty zaliczki 100 zł do 31 maja 2007 r. Kwota 100 zł zaliczona zostanie na poczet noclegów i nie podlega zwrotowi.
  • Termin wpłaty  za noclegi (całość zakwaterowania za wszystkie osoby) to 30 czerwca 2007 r. W razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po dokonaniu wpłaty za noclegi, kwota podlega zwrotowi tylko w sytuacji, gdy znajdzie się inny chętny na udział w imprezie.
  • Termin dokonania wpłaty za szkolenie psów to pierwszy dzień warsztatów.

Nie dokonanie wpłat we wskazanych terminach oznacza rezygnację z imprezy, w miejsce zadeklarowanego uczestnika, wpisana zostanie następna osoba z listy rezerwowej.

3.      Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.

 1. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz puszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.
 2. Podczas imprezy obowiązuje zakaz stosowania przemocy wobec psów, w tym kolczatek, obroży elektrycznych, itp. Właściciel ma obowiązek takiego prowadzenia psa, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem. Nie wolno głaskać i dokarmiać innych psów.
 3. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.
 4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób, odpowiada właściciel, dlatego zalecane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
 5. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego.
 6. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *