Przepisy zimowej certyfikacji pracy pociągowej

wpis w: Regulaminy | 0

PRZEPISY ZIMOWEJ CERTYFIKACJI

STOWARZYSZENIA TERRANOVA

Zasady ogólne:

 1. We wszystkich częściach certyfikacji psy pracują w szorkach i z sankami. Dopuszczalne szorki to szory do pracy pociągowej , odpowiednio dopasowane do rozmiaru konkretnego psa. Sanki drewniane klasyczne lub plastikowe typu pulka, race. Nie dopuszczalne jest używanie szorek spacerowych oraz ciężkich sań z ostrymi metalowymi krawędziami i okuciami. Długość sznurków musi by tak dopasowana by sanki nie mogły wyprzedzić psa ale także by nie najeżdżały mu na pęciny przy zmianie tempa marszu.
 2. Certyfikacja rozgrywana jest na tej samej trasie w dwóch klasach: junior/senior – dla psów w wieku od 6 do 15 miesięcy oraz powyżej 9 lat gdzie zwierzęta pracują bez obciążenia (puste sanki) , oraz adult – dla pozostałych – z 20 kg obciążeniem znajdującym się na sankach podczas wykonywania wszystkich elementów każdej części egzaminu. Dopuszczalny jest udział dziecka w roli dociążenia, ale tylko za zgodą jego opiekuna . Dociążenie, jeśli oczywiście nie jest nim dziecko, musi by stabilne i trwale przyczepione do sań (by się nie przesuwało). Dziecko musi natomiast zachowywać się spokojnie tak by nie rozpraszać psa. Dopuszczalne jest delikatne hamowanie podczas zjazdów ze wzniesień.
 3. Pies powinien cały czas znajdować się pod kontrolą przewodnika, nie wolno spuszczać go ze smyczy.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu trasa powinna być wcześniej przygotowana:
  – Należy ubić śnieg by pies i przewodnik nie zakopywali się w nim (za wyjątkiem fragmentu gdzie potrzebny jest kopny śnieg);
  – Należy udostępnić wszystkie elementy toru, wyraźnie je wyznaczyć za pomocą tyczek i taśmy.
 5. Przed certyfikacją uczestnicy mogą zapoznać się z trasą, ale nie wolno im próbnie przeprowadzać po niej psa.
 6. Przed przystąpieniem do egzaminu przewodnik zakłada psu szory, przypina sanki, sędzia lub wytypowany przez niego asystent sprawdza prawidłowość zaprzęgu;
 7. Do certyfikacji mogą przystąpić psy posiadające książeczki pracy, których właściciel opłacił opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty określa Zarząd Stowarzyszenia Terranova na mocy swojej uchwały.
 8. Egzamin jest sędziowany przez 3 osobową komisję składającą się z przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia, członka Stowarzyszenia i przedstawiciela sekcji pracy pociągowej (kierownika lub osoby przez niego wytypowanej) będącego również członkiem Stowarzyszenia.
 9. Punktacja:- Punktacja maksymalna: cz.1 – 35 pkt, cz. 2 – 15 pkt., cz. 3 – 50 pkt.;

  – Każdy pies może przystąpić do każdej części certyfikacji dwukrotnie, z tym, że powtarzając otrzyma nie więcej niż 50% maksymalnej ilości punktów za to ćwiczenie;
  – Aby zaliczyć egzamin należy otrzymać sumarycznie nie mniej niż 60 punktów;
  – Każdy element (część) certyfikacji musi być zaliczona;
  – Do zaliczenia poszczególnych części konieczne jest otrzymanie przynajmniej połowy maksymalnej ilości punktów należnych za ten element (cz. 1 min. 18 pkt., cz. 2 – min. 8 pkt., cz. 3 – min. 25 pkt.).

 10. Tabelka punktacji ujemnej:
Błąd Ilość punktów ujemnych
Najechanie na tyczkę, taśmę, przeszkodę -1
Przewrócenie tyczki – 2
Samowolne zatrzymanie się psa w niedozwolonym miejscu – 5
Ucieczka z toru Dyskwalifikacja
Zmuszanie psa do pokonywania toru krzykiem, szarpanie psa Dyskwalifikacja
Najechanie sanek na psa – 10
Każde wyłamanie podczas końcowej części elementu I – 2
Każde wyłamanie (odmówienie pokonania przeszkody) – 2
Wypięcie sanek lub szorków – 5

 

 

Część 1 – marsz

Pies pokonuje wyznaczoną trasę w dowolnym tempie. Trasa musi zawierać min. 8 zakrętów (proporcjonalnie w lewo i w prawo). Na mecie przewodnik zatrzymuje psa, odchodzi od niego na 10 kroków, poczym przywołuje psa do siebie.

 

Część 2 – Slalom

Slalom między tyczkami – pies pokonuje trasę w dowolnym tempie, tyczka po lewej stronie psa.

 

Część 3 – Marsz z sankami w terenie

Pies z sankami pokonuje określoną przez organizatorów trasę. W miarę możliwości na trasie powinny znaleźć się naturalne przeszkody i utrudnienia takie jak niewielkie wzniesienie na które pies musi wejść i z niego zejść, drzewa, tyczki które należy ominąć, kopny śnieg (ok. 10 m) itp. 
Podczas wchodzenia na wzniesienie pies może się zatrzymać, może wykazywać wysiłek, ale nie wolno mu uciekać z trasy, przewodnik może go zachęcać głosem, ale nie może psa ciągnąć, szarpać, krzyczeć na niego. Podczas schodzenia trzeba tak manewrować i hamować sankami by te go nie staranowały. Przeszkody omijamy z dowolnej strony. Tempo marszu dowolne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.