Próby pracy wodnej – regulamin i egzamin – NNFC

wpis w: Archiwum przepisów | 0

Próby pracy wodnej
Regulamin i egzamin – NNFC
(tłumaczenie za “Nederlandse Newfounlander Club” nr 4,1992 rok)

Szkolenie prowadzone jest indywidualnie lub w niewielkich grupach podczas dwu tygodniowych turnusów. Szkolenie rozpoczyna się w kwietniu a kończy we wrześniu. We wrześniu również organizowany jest egzamin. Bierze w  nim udział corocznie ok.40-50 nowofundlandów. Wśród najlepszych rozgrywane są zawody „Challenge Cup” (pomiędzy najlepszą suką i psem \v klasie otwartej) oraz “Cesar Challenge Cup” (w  klasie weteranów), oraz równorzędne zawody dla młodzieży.

SZKOLENIE:
Potrzebne rekwizyty:
1. Jedna lub więcej małych łodzi,
2. Szorki dla psa (z kółkiem na plecach do zaczepiania karabińczyka),
3. 60 metrów mocnej liny,
4. Koło ratunkowe, ew. aport (do podjęcia przez psa z holem do łodzi)
5. Fantom (lalka o rozmiarach 120-160 cm) imitująca topielca.
6. Boja,

Obsługa:
1.Starter.
Szkolenie jak również egzaminy prowadzone są w trzech grupach wiekowych, a mianowicie:
1. Młodzież – do 18 miesięcy (dolna granica wieku nie jest określona),
2. Otwarta – 18 miesięcy – 7 lat,
3. Weterani – powyżej 7 lat (górna granica wieku nie jest określona/)
Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwa trener. Próby prowadzone są nad brzegiem jeziora, stawu, kanału itp., przy czym odległość do
przeciwległego brzegu musi wynosić ponad 60 metrów. Psy biorąca udział w szkoleniu muszą być zrównoważone, bez oporów wchodzić do wody a na rozkaz przewodnika z niej wychodzić.
Podczas prowadzenia prób wszystkie psy muszą być na smyczach. Pod żadnym pozorem w miejscu szkolenia nie mogą przebywać suki w cieczce i psy agresywne. Trener ma absolutne prawo wykluczenia ze szkolenia
powyższych.

Egzamin
Obsługa:
1. starter – sędzia rozpoczynający egzamin,
2. sędzia odpowiedzialny za pomiary czasu,
3. sekretarz ringowy,
4. opiekun startującego psa.
Poza w/w obsługą i psem podczas prowadzenia egzaminu na “polu egzaminacyjnym” ( jest to ring wielkości 20 m obejmujący brzeg
I wodę gdzie pies będzie pracował ) pod żadnym pozorem nie może przebył inny startujący zawodnik lub osoba postronna.
Test A:
Do szorków w które “ubrany” jest pies przyczepia się 60 m liny. Właściciel (opiekun) psa odpływa łodzią na odległość 50 m (młodzież 30m)
i zatrzymuje się obok boji. Przywołuj psa. Pies powinien natychmiast wejść do wody i najkrótszą drogą dopłynąć do swojego opiekuna. Gdy osiągnie łódź, opiekun odczepia linę (sędzia zwija ją natychmiast) i podaje psu koło ratunkowe (aport) – połączone holem z łodzią. Pies bierze w pysk otrzymany przedmiot i natychmiast zawraca do brzegu holując łódkę z opiekunem.
Test B:
Pies startuje z brzegu. Na rozkaz opiekuna płynie do oddalonej o 50 (młodzież 30 m) łodzi na której siedzi opiekun. Po osiągnięciu łodzi opiekun wrzuca do wody fantom, który pies musi natychmiast podjąć i najkrótszą drogą powrócić do brzegu.
ZAWODY O “CHALLENGE CUP” i ” CEASAR CHALLEHGE CUP”.
Na linii startu nad brzegiem akwenu startujący pies trzymany jest na smyczy przez startera. Opiekun odpływa na odległość 50 m (młodzież 30m) łodzią i zatrzymuje się obok bojki.
Sygnał do rozpoczęcia zawodów i pomiaru czasu podaje starter. Zawody przebiegają wg regulaminu testu A lub B z tym, że wszystkie psy muszą wykonać oba ćwiczenia. Sędzia odpowiedzialny za pomiar czasu podaje sekretarzowi ringowemu następujące czasy:
– wejścia do wody po danym sygnale,
– pokonania dystansu dzielącego zawodnika od łodzi,
– dopłynięcia do brzegu.
Zawody wygrywa ten, kto osiągnie najkrótszy czas łączny obu ćwiczeń.
Starter dopisuje 50 sekund karnych za następujące błędy:
– przekroczenie 60 sekund od momentu sygnału startu a wejścia do wody,
– nie podjęcia aportu lub fantomu po 60 sekundach od dopłynięcia do niego,
– odmówienie przez psa założenia szorków,
– pozbycie się aportu lub fantomu przed osiągnięciem brzegu.

Każde ćwiczenie może zostać powtórzone jeden raz po zakończeniu przez pozostałe psy pracy. Nie wykonanie prawidłowe ćwiczenia w drugiej
próbie wyklucza psa z zawodów. Każdy zawodnik, który wykona ćwiczenia bezbłędnie ma prawo do 50 sekundowej premii.
Jeśli na ring wedrze się osoba nie powołana albo inny pies i sytuacja ta spowoduje przerwanie pracy przez aktualnie startującego zawodnika
może on ponowić próbę, ale musi rozpocząć ćwiczenie od początku.
Oczywiście ma prawo do jednokrotnej powtórki. Wszelkie protesty mogą być zgłaszane starterowi w ciągu 15 minut
od momentu zakończenia testu.
Zwycięzcę “Challenge Cup” wybiera się w dodatkowej próbie (test A lub B)
Biorące w niej udział: suka i pies z klasy otwartej, które w swojej grupie wiekowej osiągnęły najlepsze czasy. Dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami musi być przeprowadzona wg regulaminu tego samego testu.
W ten sam sposób wybiera się zwycięzcę w pozostałych grupach wiekowych.

tłumaczenie: Małgorzata Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.