Protokół z posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Terranova w dn. 4.07.2012 r.

wpis w: Protokoły | 0

W dniu 4 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Terranova w którym brali udział: Ryszard Kuflewicz, Elżbieta Kusińska – Leontiew, Agnieszka Kublik, Małgorzata Nowak.

Zarząd zajął się następującymi zagadnieniami:

  • rozpatrzeniem rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Agnieszki Palus – Wróblewskiej – wydano uchwałę 16/2012;
  • rozpatrzeniem rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu Witolda Komorowskiego – wydano uchwałę 17/2012;
  • drukiem kalendarzy Stowarzyszenia na rok 2013 a przede wszystkim: powołaniem Marka Tutaka jako koordynatora projektu, przyjęciem zasad przyjmowania zdjęć do druku, zasad prowadzenia licytacji, warunków technicznych. W tej kwestii wydano uchwałę nr 18/2012. Co do nakładu i cen kalendarzy zarząd podejmie decyzję w terminie późniejszym po przesłaniu przez Marka kilku propozycji kosztorysowych;
  • stan przygotowań do Warsztatów w Okoninach Nadjeziornych w tym podjęto decyzję dot. składu komisji certyfikacji Dogo i pracy pociągowej (uchwały 19/2012 i 20/2012), oraz ceny opłaty szkoleniowej dla osób które przyjadą na Warsztaty później lub wcześniej z nich wyjadą czyli będą korzystali z niepełnego 8 dniowego pobytu szkoleniowego (uchwała 21/2012);
  • rozporządzenie MSW w spr. Psów ratowniczych – po skompletowaniu tekstu obowiązującego rozporządzenia oraz dokumentów wykonawczych (np. dot. zasad, miejsc, terminów, ośrodków szkolenia psów i przewodników) zostaną one umieszczone na portalu. Dziękujemy za pomoc B. Kemesies, prezesowi S. Gicewiczowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.