Predyspozycje Nowofundlandów do chorób

wpis w: Zdrowie | 0

Całość pochodzi z książki:
Alex Gough, Alison Thomas, Predyspozycje rasowe do chorób u psów i kotów, Warszawa 2006, wyd. SIMA WLW

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
›Zwężenie aorty‹
▪ Często wrodzona choroba
▪ Ryzyko względne 19,9
▪ Wyraźna predyspozycja u samców
▪ Możliwe dziedziczenie autosomalne dominujące z modyfikującymi genami lub poligeniczne

›Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej‹
▪ Rzadka choroba wrodzona
▪ Ryzyko względne 24

›Kardiomiopatia rozstrzeniowa‹
▪ Prewalencja 1,3% u tej rasy w porównaniu do 0,16% u mieszańców i 0,65% w czystych rasach
▪ Wzrastająca prewalencja z wiekiem‹
▪ Około dwa razy częściej u samców niż u samic
▪ Uważa się, że jest rodzinna lub genetyczna

›Zwężenie ujścia tętnicy płucnej‹
▪ Trzecia najczęściej występująca przyczyna wrodzonych chorób serca
▪ Może być poligeniczny sposób dziedziczenia

›Przetrwały przewód tętniczy‹
▪ Częsta wada wrodzona
▪ Predysponowane samice
▪ Ta rasa predysponowana na niektórych obszarach

CHOROBY SKÓRY
›Ropno-pourazowe zapalenie meszków włosowych‹
▪ Predysponowane młode psy
▪ Znane także jako „hot spot”, wyprysk sączący
▪ Ryzyko względne 5,1

›Pęcherzyca liściasta‹
▪ Rzadka choroba
▪ Brak predyspozycji płciowej
▪ Średni wiek wystąpienia: 4 lata

›Wyłysienie z rozjaśnieniem włosa‹
▪ Geny koloru okrywy włosowej biorą udział w patogenezie

›Nabyte odbarwienie‹
▪ Występuje normalnie i czarnych nowofundlandów około 18 miesiąca życia
▪ Depigmentacja pojawia się na nosie, wargach i powiekach i może pogłębić się aż do zmiany koloru sierści

›Modzelowe zapalenie skóry/ piodermia‹
▪ U tej rasy najczęściej nad stępem i stawem łokciowym

CHOROBY ENDOKRYNNE
›Niedoczynność tarczycy‹
▪ W niektórych opracowaniach odnotowano zwiększone ryzyko
▪ Często w średnim wieku (2-6 lat)

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
›Wrodzony idiopatyczny przełyk olbrzymi‹
▪ Predyspozycja rasowa

CHOROBY NEUROLOGICZNE
›Dystalna polineuropatia‹
▪ Odnotowano u tej rasy
▪ Wiek wystąpienia objawów klinicznych: > 1 roku

CHOROBY OKA
›Entropion‹ (może być związany z szeroką szparą powiekową)
▪ Predyspozycja rasowa, prawdopodobne dziedziczenie poligeniczne

›Ektropion‹ (może być związany z szeroką szparą powiekową)
▪ Predyspozycja rasowa, prawdopodobne dziedziczenie poligeniczne

›Szeroka szpara powiekowa ‹ powodująca łącznie entropion-ektropion (oko diamentowe)
▪ Predyspozycja rasowa; podłoże genetyczne nie w pełni zrozumiałe

›Wynicowanie chrząstki trzeciej powieki‹
▪ Predyspozycja rasowa
▪ Zwykle występuje u młodych psów

›Zespół kieszonki przyśrodkowego kąta‹
▪ Predyspozycja rasowa

›Zaćma‹
▪ Przypuszczalne dziedziczenie

CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
›Ektopowe moczowody‹
▪ Wada wrodzona; odnotowano częstsze występowanie u tej rasy
▪ Zwykle występuje <1 roku życia
▪ Częściej rozpoznawana u samic

›Kamica cystynowa‹
▪ Cystynuria jest wynikiem wady dziedzicznej kanalikowego transportu cystyny i predysponuje do kamicy cystynowej. Wada ta jest bardziej ciężka niż u innych ras i wcześniej doprowadza do tworzenia się kamieni (< 1 roku) i częściej występuje u tej rasy
▪ Występuje u samców jak i samic

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
›Pierwotna dyskineza rzęsek‹
▪ Uważa się, że jest dziedziczona u tej rasy jako cecha autosomalna recesywna

›Dysplazja stawu biodrowego (HD)‹
Różne deformacje stawu biodrowego powodują jego niestabilność i rozwój zwyrodnieniowej choroby stawów. Bez wątpienia istnieje podłoże genetyczne, ale czynniki środowiskowe, takie jak żywienie, ćwiczenia, są także ważne. Na całym świecie stosuj e się różne programy przesiewowe w celu ograniczenia występowania tej choroby. Oceny odziedziczalności różnią się od 20-60% w zależności od rasy, badanej populacji i stosowanych metod. Więcej informacji można uzyskać z British Veterinary Association.

›Dysplazja stawu łokciowego (ED)‹
Wady genetyczne i gwałtowny wzrost predysponują do tego kompleksu chorób, obejmującego niezrośnięty wyrostek łokciowy, choroby przyśrodkowego wyrostka dziobastego i martwicę aseptyczną kostno-chrzęstną przyśrodkowego kłykcia kości ramiennej. Może zdarzyć się, że dysplazja spowodowana jest osteochondrozą, prawdopodobnie w wyniku niedopasowania wcięcia bloczkowego. W UK i USA opracowane są schematy badań kierunku dysplazji stawu łokciowego.

Przygotowała Monika Nowotka (Dziekuję!!!)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.