Regulamin Warsztatów – Ślesin 2011

wpis w: 2011 - Ślesin, Aktualności | 0

enSummer Semminary rules by Terranova Assosiation

Regulamin warsztatów integracyjnych letnich Stowarzyszenia Terranova

„Wodna przygoda z psem” w Ślesinie k/Konina

 

 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie, odbywającej się w terminie 12.08.2011‐21.08.2011 r. we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem oraz koszty szkolenia. Niedokonanie wpłaty we wskazanym w zaproszeniu terminie oznacza rezygnację z imprezy, związaną z przepadkiem zaliczki, w miejsce zadeklarowanego uczestnika wpisana zostanie następna osoba z listy rezerwowej lub wskazana przez rezygnującego.
 3. Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.
 4. Właściciel/Przewodnik psa jest świadomy stanu zdrowia swojego psa i każdorazowo dopuszcza go do zajęć na własną odpowiedzialność.
 5. Właściciel/ Przewodnik suki w cieczce przystępuje do ćwiczeń w określonej grupie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo zmienić miejsce zakwaterowania suki w cieczce wraz z przewodnikiem, z zastrzeżeniem, że warunki zakwaterowania nie ulegną pogorszeniu.
 6. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.
 7. Podczas warsztatów, Przewodnik ma obowiązek sprawowania nadzoru nad psem i takiego jego prowadzenia, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem i ludźmi.
 8. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.
 9. Przystępując do zajęć wskazane jest posiadanie przez psa książeczki pracy psa. W przypadku nieposiadania ww. istnieje możliwość zakupu jej na miejscu.
 10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób odpowiada właściciel (przewodnik psa). Wskazane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego jak i osoby za które zgodnie z prawem odpowiada innym ludziom, psom lub w mieniu.
 12. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz miejsca zakwaterowania, podczas całego okresu trwania warsztatów należy do Uczestnika. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Uczestnika. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Uczestnik.
 13. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego.
 14. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *