Regulamin Warsztatów Dogoterapeutycznych Piła 2008

wpis w: 2008 - Piła | 0
 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie, odbywającej się w terminie 19-27 lipca 2008 r., we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.

 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem i wyżywieniem.

   Termin wpłaty zaliczki za noclegi 100 zł do 30 IV 2008 r.

   Termin dokonania  wpłaty za szkolenie do 30 V 2008 r.

   Termin wpłaty pozostałej kwoty za noclegi do 30 VI 2008,

 3. zwrot zaliczki następuje w razie rezygnacji do dnia 31 V 2008 r. , rezygnacja w terminie późniejszym oznacza brak zwrotu. Niedokonanie całej wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z imprezy, związaną z przepadkiem zaliczki, w miejsce zadeklarowanego uczestnika, wpisana zostanie następna osoba z listy.

 4. Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.

 5. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.

 6. Podczas imprezy obowiązuje zakaz stosowania przemocy wobec psów, w tym kolczatek, obroży elektrycznych, itp. Właściciel ma obowiązek takiego prowadzenia psa, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem. Nie wolno głaskać i dokarmiać innych psów.

 7. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.

 8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób, odpowiada właściciel, dlatego zalecane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

 9. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego.

 10. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.