Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 17.03.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 17.03.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

Norbert Koziar – prezes

Elżbieta Kusińska-Leontiew – wiceprezes

Dorota Baranowska – skarbnik

Monika Nowotka – sekretarz

Magdalena Szewczyk-Dzido – członek Zarządu ds. szkoleń

  

1. Omówiono kwestię nadawania stopni instruktorskich Stowarzyszenia Terranova i tutułu pozoranta oraz wymogi dotyczące osób, chcących uzyskać ww. stopnie.

Głosowanie:

Norbert Koziar – za

Elżbieta Kusińska-Leontiew – przeciw

Dorota Baranowska – za

Monika Nowotka – za

Magdalena Szewczyk-Dzido – za

 

Uchwała 19/2008

Zarząd Stowarzyszenia Terranova zatwierdza stopnie Instruktora, Starszego Instruktora i Pozoranta Stowarzyszenia Terranova oraz wymogi dotyczące ich nadawania (załącznik nr 1) oraz dokumenty: Fomularz kandydata na instruktora (załącznik nr 2) i Formularz kandydata na pozoranta (załącznik nr 3).

– Instruktorzy i pozoranci ST (załącznik nr 1)

– Formularz kandydata na instruktora (załącznik nr 2)

– Formularz kandydata na pozoranta (załącznik nr 3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.