Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

 • Ryszard Kuflewicz – Prezes Zarządu
 • Magda Sztuka-Wisniewska – vice prezes
 • Aleksandra Bilewicz – skarbnik
 • Karol Bilewicz – sekretarz
 1. Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o zebraniu drogą elektroniczną.
 2. Powołano protokolanta w osobie sekretarza Zarządu – Karola Bilewicza.
 3. Przedyskutowano propozycję Małgorzaty Nowak dotyczącą ufundowania nagrody dla psa, który uzyska wszystkie stopnie w certyfikacji pracy pociągowej. Zarząd przychylił się do tej propozycji.
 4. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 61/2008 z dnia 22.11.2008 dotyczącą przeznaczenia kwoty 1500 pln na dokończenie oraz archiwizację filmów (reklamowego o ST i instruktażowego o PW).  
 5. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 62/2008 z dnia 22.11.2008 zatwierdzającą sprawozdanie i rozliczenie   „Szkolenia ratownictwa z użyciem psów w morzu” odbywającego się w terminie 22-25 V 2008.
 6. Zarząd wybrał księgową, którą będzie obsługiwała ST. Jest to biuro Delta w Raszynie ul. Szkolna 9 szefowa Pani Katarzyna Drążkowiak.
 7. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 63/2008 z dnia 22.11.2008 uchylającą uchwałę nr 19/2008 z dnia 17.03.2008 dotyczącą stopni instruktorskich.
 8. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 64/2008 z dnia 22.11.2008 zatwierdzającą sprawozdanie i rozliczenie „Warsztatów dogoterapeutycznych w Pile”.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

 • Ryszard Kuflewicz
 • Magda Sztuka-Wisniewska
 • Aleksandra Bilewicz
 • Karol Bilewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *