Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17-20.04.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dn. 17-20.04.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

Norbert Koziar – prezes

Dorota Baranowska – skarbnik

Monika Nowotka – sekretarz

Magdalena Szewczyk-Dzido – członek Zarządu ds. szkoleń

1. Omówiono i zatwierdzono Program imprezy “Przerwanki 2008” (uchwała 24/2008, uchwała 25/2008).

2. Omówiono kwestię pełnomocnictw dla Tomasza Szymanowskiego i Małgorzaty Nowak w celu organizacji miejsc szkoleniowych (uchwała 26/2008, uchwała 27/2008).

3. Postanowiono wykreślić z listy członków zalegających z opłacaniem składek od 2006 r. (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, rozdział III, § 17, pkt 1a). Członkowie otrzymali informację o stanie ich zaległości listami poleconymi i pomimo tego nie skontaktowali się i nie uregowali składek (uchwała 28/2008).

4. Omówiono i zatwierdzono Program imprezy Warsztatów Dogoterapeutycznych w Pile “Zamiast tylko jeść i spać, wolę siebie innym dać” (uchwała 29/2008, uchwała 30/2008).

 Uchwała 24/2008

 

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie zatwierdza Program imprezy obozu “Przerwanki 2008” organizowanym przez Elżbietę Kusińską-Leontiew, Pawła Leontiewa i Aleksandrę Bilewicz (załącznik nr 1).

Uchwała 25/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie zatwierdza opłaty za szkolenie w Przerwankach w wysokości:

200 zł – opłata za pierwszego psa osoby spoza Stowarzyszenia

100 zł – opłata za kolejne psy osoby spoza Stowarzyszenia

100 zł – opłata za pierwszego psa członka Stowarzyszenia

50 zł – opłata za kolejne psy członka Stowarzyszenia

Uchwała 26/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA upoważnia Tomasza Szymanowskiego do kontaktów z prezydentem Żyrardowa w sprawie korzystania z akwenu podczas ćwiczeń.

 

Uchwała 27/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie upoważnia Małgorzatę Nowak do kontaktów z przedstawicielami WOPR oraz władzami gminnymi w sprawie korzystania z Zalewu w Jedlni Letnisko.

 

Uchwała 28/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie postanawia skreślić z listy członków: Marzannę Chraplewską, Renatę Dreliszak, Izę Paryjczak, Gustawa Kubarę, Łukasza Pałczyńskiego.

 

 

Uchwała 29/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie zatwierdza Program imprezy Warsztatów Dogoterapeutycznych w Pile (załącznik nr 2).

 

Uchwała 30/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie zatwierdza opłaty za szkolenie w Pile w wysokości:

150zł – za pierwszego psa członka Stowarzyszenia

100zł – za drugiego psa członka Stowarzyszenia

250zł – za pierwszego psa nie członka Stowarzyszenia

150zł – za drugiego psa nie członka Stowarzyszenia

 

 – Załącznik nr 1 (Przerwanki 2008)

 – Załącznik nr 2 (Warsztaty dogoterapeutyczne 2008)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *