O nas

wpis w: o Terranovie | 0

Logo Stowarzyszenia Terranova1 czerwca 2004 roku Sąd w Poznaniu zarejestrował Stowarzyszenie TERRANOVA!

Z wielką satysfakcją i przyjemnością przyjęliśmy tę wiadomość, bo spełniły się wtedy marzenia i starania wielu właścicieli psów, pięknej rasy Nowofundland.

Warto wiedzieć, że nie było wtedy Klubu Nowofundlanda przy ZKwP, a wszystkie wcześniejsze próby jego utworzenia i reaktywacji, kończyły się wcześniej lub później porażką. I właśnie, dlatego Stowarzyszenie TERRANOVA, na pewien czas, stało się namiastką Klubu. Miejscem dla tych wszystkich, którzy chcieli aktywnie spędzać czas z psem, a nabyte przez psa umiejętności wykorzystywać dla potrzeb i bezpieczeństwa innych.

Wcześniej, za sprawą wielkiego zaangażowania Grzesia Pawlaka, po pierwszym spotkaniu Nowofundlandziarzy na Ostrowie Lednickim, a potem w Zaniemyślu, powstał nasz Portal: www.nowofundland.pl

To tutaj, od 2003 roku i nie tylko w naszym kraju, propagujemy informacje o naszych nowofundlandach i ich możliwościach, we współpracy z ZKwP. Dbamy o właściwy rozwój psów. Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami oraz z posiadaczami psów innych ras, które mają predyspozycje do pracy z człowiekiem w różnych obszarach naszego życia.

Głównymi celami Stowarzyszenia TERRANOVA stały się profilaktyka i szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego i poszukiwawczego. Podejmujemy w tym kierunku wiele skutecznych i interesujących inicjatyw. Na co dzień utrzymujemy kontakty z policja, strażą pożarną, WOPR, które szkolą własne psy, a tymi doświadczeniami mogą i chcą dzielić się z nami. Dążymy do tego, aby w Polsce, nasze psy razem z przewodnikami pełniły służbę ratowniczą na kąpieliskach. Dlatego, szczególną wagę przykładamy do rozwoju w naszym kraju wszelkich form ratownictwa wodnego, bowiem w tym kierunku nowofundlandy posiadają szczególne predyspozycje. Dlatego tyle miejsca w naszych działaniach, zajmuje przygotowanie i certyfikacja psów do pracy wodnej.

Nowofundlandy, jak rzadko, która rasa stworzone są przez naturę do życia z człowiekiem w przyjaźni, stąd bez specjalnego przeszkolenia wykazują wrodzone predyspozycje do opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Ich oddanie, ogromna cierpliwość oraz odporność psychiczna, pozwalają na akceptację często niekonwencjonalnych zachowań osób z dysfunkcjami. Znane ze swej łagodności olbrzymy, mogą przynieść ukojenie niejednej chorej osobie, czego my zdrowi i sprawni doświadczamy od naszych psów codziennie. Przez to w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia TERRANOVA, znalazła się także dogoterapia, która umożliwia rehabilitację ruchową, umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, niedowład kończyn, charakteropatia, oraz ochrona zdrowia, przyrody, czy kształtowanie właściwych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży, a dotyczących często niebezpiecznych relacji człowiek – pies oraz poprawnych zachowań nad wodą o różnych porach roku.

Od chwili utworzenia Stowarzyszenia podtrzymujemy ideę stworzenia pierwszego w Polsce, stacjonarnego, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych, ośrodka ratownictwa wodnego.

Równie ważnym celem TERRANOVA, stanowiącym szczególną troskę o tę piękną rasę psów, jest integracja środowiska wszystkich tych, którzy posiadają nowofundlandy. Stąd systematycznie, wielką uwagę zwracamy na nasze spotkania integracyjne, organizowane w pięknych miejscach nie tylko Wielkopolski, ale i naszego kraju, Mazury, Pomorze, Tatry…

Spotkania te miały, mają i mieć będą charakter rodzinny i w tej konwencji, integrując działamy, włączając do naszego grona kolejnych sympatyków i przyjaciół nowofundlandów.

Propagując różne formy integracji stwarzamy nie tylko sobie, ale często wielu nieznanym nam osobom warunki do zawiązywania przyjaźni, wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń.

Ludzie szukają naszego towarzystwa i towarzystwa naszych nowofundlandów.

Wiemy, ze jesteśmy potrzebni i chcemy być potrzebni.

Zapraszamy!

https://nowofundland.pl/wp-admin/media-upload.php?post_id=152&type=image&TB_iframe=1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *