z 15/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z 15/2017 z dnia 9.12.2017 o zatwierdzeniu cen za przystąpienie do egzaminów pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova dla psów średnich. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o zatwierdzeniu wysokości opłaty egzaminacyjnej z pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova dla psów … Continued

z 14/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z 14/2017 z dnia 9.12.2017 o zatwierdzeniu przepisów szkolenia i egzaminowania z zakresu pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova psów średnich. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o zatwierdzeniu przepisów szkolenia i egzaminowania z pracy wodnej dla psów o … Continued

z 13/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z13/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia preliminarza finansowego i merytorycznego z warsztatów Sajno 2018. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził preliminarz finansowo- merytoryczny dotyczących warsztatów Stowarzyszenia Terranova 2018. Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Głosowało … Continued

z 12/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z12/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia zwolnienia z opłat za szkolenie dla szkoleniowców i organizatorów podczas warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził zwolnienie organizatorów warsztatów w Augustowie w 2018 … Continued

z 11/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z11/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia regulaminu warsztatów Sajno 2018, zaproszenia oraz formularza zgłoszeń na warsztaty. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził regulamin warsztatów Stowarzyszenia Terranova 2018 oraz zaproszenie dla uczestników oraz formularz zgłoszeń. Dokumenty … Continued

z 10/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z10/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia organizacji warsztatów Stowarzyszenia Terranova 2018. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie powierzył organizację warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2018 Magdzie Sztuka – Wiśniewskiej i Dagmarze Łudzińskiej . Zarząd serdecznie dziękuje podjęcia … Continued

z 9/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z9/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia miejsca i daty warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził , iż warsztaty Stowarzyszenia Terranova w 2018 r. odbędą się w ośrodku „Skowronek” w … Continued

z 8/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z8/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z warsztatów Sajno 2017. Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził protokół sprawozdania finansowego i merytorycznego dotyczących warsztatów Stowaryszenia Terranova Sajno 2017. Zarząd serdecznie dziękuje oraz … Continued

z 7/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z7/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zakupów Zarząd Stowarzyszenia Terranova zatwierdza wydatkowanie kwoty 4000 zł (cztery tysiące złotych) na zakup towarów w celu uzupełnienia asortymentu sklepiku stowarzyszeniowego (przedmioty reklamowe oraz użytkowe np. koszulki, polary, kapoki, … Continued

z 6/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr Z 6/2017 z dnia 8.12.2017 o zmianie przepisów szkolenia i certyfikacji pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o zmianie przepisów szkolenia i certyfikacji pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova dla psów o masie powyżej 30 … Continued