Kalendarz na rok 2014

wpis w: Inne publikacje | 0

Okladka-2012
W kalendarzu znajdą się zdjęcia psów rasy nowofundland zaproponowane przez osoby nie koniecznie będące członkami Stowarzyszenia Terranova, które uiszczą na rzecz Stowarzyszenia najwyższą darowizną pieniężną.

 1. W kalendarzu zostaną umieszczone zdjęcia psów rasy nowofundland
 2. Zdjęcia mogą przesyłać zarówno członkowie jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia Terranova,
 3. Wysyłający zdjęcia nie musi być ich autorem, (ale musi mieć zgodę autora na jego publikację) , 
 4. Aby zdjęcie zostało umieszczone w kalendarzu musi zostać zakwalifikowane przez powołaną w tym celu niniejszą uchwałą komisję regulaminową a także spełniać wymogi techniczne (patrz pkt.5A ), zaś wysyłający wymogi dotyczące licytacji i przekazania darowizny (patrz pkt.5B) oraz przekazania praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia Terranova (patrz pkt.7)
 5. Zasady przyjmowania zdjęć są następujące:
  1. techniczne:
   • Proporcje boków 3:2 – minimalna rozdzielczość 2500 x 1670, zalecana rozdzielczość 3000 x 2000, format JPG
   • Proporcje boków 4:3 – minimalna rozdzielczość 2500 x 1890, zalecana rozdzielczość 3000 x 2250, format JPG
   • Każde zdjęcie winno zawierać opis wg następującego schematu:
    • rodowodowa nazwa psa (np. Nufidea BUICK’S BLACK VELVET)
    • imię domowe (np. BUICK) o imię i nazwisko hodowcy (np. Aleksandra Klimowicz – Tutak) 
    • imię i nazwisko właściciela (np. Aleksandra Klimowicz – Tutak)
    • imię i nazwisko autora zdjęcia (np. Marek Tutak)
  2. dotyczące licytacji i przekazania darowizny
   • każdy z Was przysyła 3 zdjęcia (najlepiej różne pory roku, ujęcia itp.) na jedno miejsce w kalendarzu (zwane dalej „plikiem”). Oczywiście można przysłać po 3 zdjęcia na każde miejsce (3×12 tj. 12 plików),
   • Licytacja dotyczy jednego „pliku”
   • Minimalna kwota od jakiej rozpoczynamy licytację to 10 PLN za jeden „plik”
   • Minimalna kwota przebicia to 5 PLN,
 6. Licytacja prowadzona będzie poprzez portal Stowarzyszenia Terranova,
 7. Osoba wystawiająca zdjęcie do licytacji podpisze i prześle oświadczenie mówiące o tym, iż zgadza się na przekazanie praw autorskich do tego zdjęcia Stowarzyszeniu Terranova : Treść oświadczenia dla osób biorących udział w zabawie *:Zdjęcia przekazane do konkursu i kalendarza wykonałem samodzielnie, nie naruszyłem praw osób trzecich. Zgadzam się jako autor zdjęć na poniesienie wyłącznej odpowiedzialności z tytułu wad prawnych zdjęć. Udzielam na rzecz Stowarzyszenia Terranova z siedzibą Warszawie niewyłącznej bezterminowej licencji do wielokrotnego wykorzystania wybranych w Konkursie i do kalendarza zdjęć poprzez zamieszczenie w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie i wprowadzenie do obrotu w formie wydruków graficznych, jak i w sieci Internet, do utrwalania na maszynowych nośnikach informacji (dyskietki komputerowe, CD-ROMY, pen-drivy), wprowadzanie do pamięci komputera; rozpowszechnianie w mediach.
 8. Wysyłanie zdjęć można dokonywać od dziś, co jest tożsame z rozpoczęciem licytacji.
 9. Ofert wpłat co jest równoznaczne z zamknięciem licytacji można dokonywać do dnia 22.09.2013 r do godz. 21.00,
 10. Osoby które wygrały licytację zostaną o tym poinformowane mailowo najpóźniej do dnia 25.09.2013 r. włącznie,
 11. Zdjęcie zostanie zamieszczone pod warunkiem spełnienia ww. wymogów oraz wpływu wylicytowanej kwoty na konto Stowarzyszenia Terranova do dnia 2.10.2013r. włącznie, w przeciwnym razie ofertę uznaje się za nieaktualną a wówczas w to miejsce wchodzi kolejny licytant z danego miejsca (jeśli w danym miejscu nie będzie więcej niż 1 licytanta), o czym zostanie on poinformowany mailowo do 4.10.2013 r. pod warunkiem dokonania wpłaty do dnia 6.10.2013 r.
 12. Rolą komisji jest:
  • ocena prawidłowości spełnienia wymogów regulaminowych przez licytanta, 
  • wybrania jednego z pośród trzech nadesłanych zdjęć do ostatecznego umieszczenia w kalendarzu,
  • przyporządkowanie miejsca do konkretnego miesiąca – licytant nie ma możliwości wybrania ani narzucenia w jakim miesiacy ma być umieszczone przysłane przez niego zdjęcie.
 13. W razie braku odpowiedniej ilości ofert, w wolne miejsca wejdą zdjęcia wybrane przez organizatora konkursu ze zbiorów Stowarzyszenia Terranova.
 14. Za proces tworzenia kalendarza, sprawdzania prawidłowości przyjmowanych zdjęć odpowiedzialny jest Marek Tutak.
 15. W skład komisji wchodzą: Marek Tutak, Agnieszka Kublik, Aleksandra Klimowicz – Tutak, Magdalena Sztuka – Wiśniewska .

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kalendarz2014@nowofundland.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *