Z wielką satysfakcją i przyjemnością informujemy Państwa, że spełniły się marzenia i starania wielu właścicieli psów pięknej rasy Nowofundland!!!

1 czerwca 2004 roku Sąd w Poznaniu zarejestrował Stowarzyszenie TERRANOVA!

 

Stowarzyszenie Terranova, to organizacja non profit i miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas z psem, a nabyte przez psa umiejętności wykorzystywać dla potrzeb i bezpieczeństwa innych.

Działamy wokół Portalu www.nowofundland.pl

Propagujemy informacje o nowofundlandach i ich możliwościach, dbamy o właściwy rozwój psów, współpracujemy z posiadaczami wszystkich innych ras mających predyspozycje do pracy z człowiekiem w różnych obszarach życia.

Szczególną wagę przykładamy do rozwoju w naszym kraju ratownictwa wodnego i poszukiwawczego, bowiem w tym kierunku nowofundlandy posiadają szczególny talent.

W kręgu naszych działań jest także dogoterapia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia, przyrody oraz kształtowanie właściwych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży, a dotyczących często niebezpiecznych relacji człowiek – pies oraz poprawnych zachowań nad wodą.

Wszystko zaczęło się w lipcu 2003 roku, kiedy uruchomiliśmy platformę internetową www.nowofundland.pl będącą miejscem spotkań nie tylko sympatyków nowofundlandów.

Głównym celem Stowarzyszenia TERRANOVA jest profilaktyka i szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego i poszukiwawczego. Podejmujemy w tym kierunku wiele skutecznych i interesujących inicjatyw.

Zamierzamy stworzyć podwaliny pod pierwszą w Polsce, stacjonarną, dostępną dla wszystkich zainteresowanych i potrzebujących, szkołę i ośrodek ratownictwa wodnego.

Na co dzień utrzymujemy kontakty z policja i strażą pożarną, które szkolą własne psy i tymi doświadczeniami mogą i chcą dzielić się z nami. Chcemy aby w Polsce, tak jak w innych krajach, psy razem z przewodnikami pełniły służbę ratowniczą na kąpieliskach.

Wiemy, ze jesteśmy potrzebni i chcemy być potrzebni.

Przykładamy wielką wagę do zagadnień dogoterapii, która umożliwia rehabilitację ruchową, umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak: autyzm, porażenie mózgowe, niedowład kończyn, charakteropatia . . .

Nowofundlandy jak rzadko która rasa stworzone są do życia z człowiekiem w przyjaźni, bo bez specjalnego przeszkolenia wykazują wrodzone predyspozycje do opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Ich oddanie, ogromna cierpliwość i odporność psychiczna pozwalają na akceptację często niekonwencjonalnych zachowań osób upośledzonych. Znane ze swej łagodności olbrzymy, mogą przynieść ukojenie niejednej chorej osobie, czego my zdrowi i sprawni doświadczamy od naszych psów codziennie.

Stowarzyszenie TERRANOVA, to spotkania integracyjne, które odbywają się w pięknych miejscach nie tylko Wielkopolski ale i naszego kraju. Spotkania te miały, mają i mieć będą charakter rodzinny, to w tej konwencji zamierzamy działać włączając do naszego grona kolejnych sympatyków i przyjaciół nowofundlandów.

Propagując różne formy integracji stwarzamy nie tylko sobie ale często wielu nieznanym nam osobom warunki do zawiązywania przyjaźni i wzajemnej pomocy.

Ludzie szukają naszego towarzystwa i towarzystwa naszych nowofundlandów.