Zmiana Terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ST

STLogo
Zarząd Stowarzyszenia Terranowa Informuję iż w związku z problemami technicznymi został zmuszony do zmiany terminu z 20 mają 2012 (niedziela) na 19 maja 2012 (sobota) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Terranova.

 

Walne Zwyczajne Członków Stowarzyszenia Terranova
odbędzie się 19 maja 2012  roku w Zielonkach Parcela
I termin: godz. 10.00
II termin: godz. 11.00

Dla ważności pierwszego terminu wymagana jest obecność 50% liczby członków plus jeden, drugi termin odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób.

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie odebrania maila z informacją o zamianie terminu Walnego.
 
Dla ułatwienia podaję wzór odpowiedzi:
Dnia …………. drogą mailową otrzymałem informację o terminie i miejscu  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Terranova
Imię i nazwisko

Pozostałe Informację pozostają bez zmian :

Zebranie odbędzie się na terenie firmy MULTAX  adres :
Elżbieta i Paweł Leontiew
Zielonki-Parcela ul. Zachodnia 41a
05-082 Babice Stare
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 
  2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 
  3. Wybór komisji  skrutacyjnej i wnioskowej.
 
  4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2011
 
  5. Dyskusja nad Sprawozdaniem Finasowym
 
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego  za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
  
  7. Wolne wnioski, ich rozpatrzenie i uchwalenie.
 
  8 . Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.
 
 
 
   
 
Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, może upoważnić członka Stowarzyszenia do głosowania w jego imieniu wg poniższego wzoru (podpis musi być odręczny).
 
 
Ja… zamieszkały… legitymujący się dowodem osobistym nr… upoważniam…, zamieszkałego… legitymującego się dowodem osobistym …do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, które odbędzie się w dniu 19.05.2012 r. w Zielonkach Parcela.
Miejscowość, data i czytelny podpis
 
 
 
Agnieszka Kublik
Członek Zarządu
 agnieszka_kublik@wp.pl

ps.za utrudnienia przepraszamy  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *