z 3/2019

wpis w: 2019 | 0
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z 3/2019 z 5.03.2019 dotycząca skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Terranova.
Zarząd Stowarzyszenia Terranova przyjął rezygnację a także wykreślił z listy członków na podstawie paragrafu 17 statutu Stowarzyszenia następujące osoby:
1. Agnieszkę Kublik
2. Tomasza Kublik
3. Beatę Kemesis
4. Annę Cukierską
5. Marcina Słomkę
6. Krzysztofa Zalewskiego
7. Macieja Barzowskiego
8. Aili Kivinurm
9. Wita Dobrowolskiego
10. Kamilę Zawojak
Głosowało 5 członków zarządu w formie elektronicznej:
Damian Łagodzki – za
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za
Małgorzata Nowak – za
Katarzyna Łagodzka – za
Magdalena Smułka – za

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.