z 2/2016

wpis w: 2016 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr Z2/2016 z dnia 23.01.2016 wyznaczająca organizatorów Warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2016 r.

Do organizacji Warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2016 r. zgłosiły się następujące osoby: Dagmara Łudzińska, Aleksandra Klimowicz – Tutak, Magdalena Sztuka – Wiśniewska oraz Małgorzata Nowak. Zarząd poprosił Marka Tutaka o objęcie opieką kwestii związanych ze sprzętem technicznym podczas przygotowań do warsztatów oraz podczas samych warsztatów. Marek przyjął prośbę ze zrozumieniem.
W związku z powyższym zarząd powziął uchwałę o przekazaniu organizacji Warsztatów w 2016 r. w ręce ww. osób.

Głosowało 3 członków zarządu:
Ryszard Kuflewicz – ZA
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – ZA
Małgorzata Nowak – ZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.