z 13/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z13/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia preliminarza finansowego i merytorycznego z warsztatów Sajno 2018.

Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził preliminarz finansowo- merytoryczny dotyczących warsztatów Stowarzyszenia Terranova 2018.
Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowało 3 członków Zarządu:
Ryszard Kuflewicz – za
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za
Sławomir Nowak – za

LP OPIS Przychody
planowane wykonane
A PRZYCHODY suma przychodów
1 Wpłaty uczestników: 41000
  – dot. pobytu 30000
  – dot. szkolenia 11000
Certyfikacja 1500
2 Darowizny 1000
3 Przychody z działalności gospodarczej – sklepik 2000
  SUMA 45500 0
B Koszty Koszty planowane Koszty poniesione
1 Koszty pobytu uczestników   30000
2 Koszty instruktorów, wykładowców, sędziów 4000
  3 Koszty materiałów (teczki, dyplomy, nagrody itp) 1000
4 Koszt innych towarów dla uczestników (kufle, szklaneczki) 1000
  5 Koszt zakupu sprzedanych towarów   1600
  6 Inne koszty (paliwo, towary na ognisko)   1500
C SUMA 36800
D ”
BILANS IMPREZY” 8200

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *