z 12/2017

wpis w: 2017 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Terranova nr z12/2017 z dnia 8.12.2017 r. dot. zatwierdzenia zwolnienia z opłat za szkolenie dla szkoleniowców i organizatorów podczas warsztatów Stowarzyszenia Terranova w 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie zatwierdził zwolnienie organizatorów warsztatów w Augustowie w 2018 r. i szkoleniowców których powołają organizatorzy z opłaty za szkolenie zgłoszonych przez nich psów bez względu czy osoby te są czy nie są członkami Stowarzyszenia. Niniejsze zwolnienie nie obejmuje opłat egzaminacyjnych.

Głosowało 3 członków Zarządu:
Ryszard Kuflewicz – za
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za
Sławomir Nowak – za

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.