Regulamin Warsztatów Płotki

wpis w: 2009a - Płotki | 0

REGULAMIN WARSZTATÓW


Regulamin obowiązuje na całej imprezie, odbywającej się w terminie – 21.08.2009 – 30.08. 2009r, we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.

1. Każdy uczestnik sam pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem (podane terminy, kwoty, zaliczki). Wpłaty tytułem zakwaterowania oraz opłata za szkolenie psa są bezzwrotne.

 

2. Po przyjeździe na teren obozu należy przedstawić aktualne (wystawione najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów, czyli 11.08.2009 r.) świadectwo zdrowia psa oraz zaświadczenie o szczepieniach.

 

3. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel, dlatego zalecane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC z rozszerzeniem o szkody wyrządzone przez psa.

 

4. Właściciele są odpowiedzialni za swoje psy.

 

5. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zgłoszenia organizatorom przed rozpoczęciem warsztatów chorób psa, a także informowania w trakcie warsztatów o wszelkich zmianach wskazujących na zły stan zdrowia psa. W razie konieczności konsultacji weterynaryjnej lub leczenia właściciel psa pokrywa wszystkie koszty.

 

6. Warsztaty rozpoczynają się 21.08.2009 r. o godz. 17.00, a kończą się 30.08.2009 r. o 11.00.

 

 

Zachowanie na terenie ośrodka wczasowego PŁOTKI

1. Na terenie ww. ośrodka wczasowego (oraz w najbliższej okolicy, jeśli zagraża to bezpieczeństwu ludzi i innych psów) obowiązuje bezwzględny zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej.

 

2. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoim psie.

 

 

            Szkolenie

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia oraz nie przeszkadzać innym w ćwiczeniach.

 

2. Zabrania się wchodzenia osób niebiorących udziału w zajęciach oraz puszczania psów na terenie ćwiczeń (plaże, teren do ćwiczeń PT, tor agility) w trakcie trwania szkolenia.

 

3. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz używania obroży elektrycznych, kolczatek, itp. Nie dopuszcza się też używania nieuzasadnionej przemocy wobec psów. Właściciel ma obowiązek takiego prowadzenia psa, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem. Nie wolno głaskać i dokarmiać innych psów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *