Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01.05.2008

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01-05-2008

17.05.2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA. Rozpoczęło się w pierwszym terminie przy udziale 56. osób

(członkowie przybyli duchem i ciałem, a wśród nich także reprezentanci innych osób). Pogoda dopisała. Mogliśmy cieszyć się promieniami słońca i lekkim wietrzykiem (oraz towarzystwem niezliczonej ilości komarów ;)), dzięki czemu spotkanie odbyło się na dworze.

Zakupy dla małolatów (soczki i woda) oraz dla starszych (tu nie napiszę, o jaki złoty napój chodzi) dostarczył Marek, Marcin – fotorelację, a Zaniemyślanie nie zawiedli z pizzą.

walne2005202008202 walne2005202008203
walne2005202008204 walne2005202008205
walne2005202008206 walne2005202008207

 

 – Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA

Protokół ze zwyczajnego sprawozdawczego walnego zgromadzenia stowarzyszenia Terranova w dniu 17 maja 2008 r. odbywającego się w Zaniemyślu

Otwarcie zebrania o 11.15.

 1. Przedstawienie planu przez Prezesa,
 2. sprawdzenie kworum – lista obecności: 
  1. Nina Bajerska
  2. Małgorzata Nowak
  3. Sławomir Nowak
  4. Grzegorz Pawlak
  5. Anna Strączyńska
  6. Magdalena Śmigla-Żywocka
  7. Zygmunt Śmigla-Żywocki
  8. Magdalena Sztuka-Wiśniewska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  9. Bogusław Wiśniewski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  10. Agata Woźniak – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  11. Magdalena Szewczyk-Dzido
  12. Tomasz Szymanowski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  13. Norbert Koziar
  14. Danuta Rozwadowska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  15. Monika Nowotka
  16. Jerzy Dzido
  17. Anna Cukierska – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  18. Aleksandra Klimowicz-Tutak
  19. Ewa Komajda – przez pełnomocnika Annę Strączyńską,
  20. Marcin Strączyński
  21. Łukasz Szuszman – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  22. Mieczysław Jakubiak – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  23. Sławomir Marcinkowski
  24. Dorota Baranowska
  25. Elżbieta Kusińska-Leontiew – przez pełnomocnika Pawła Leontiewa
  26. Monika Janecka – przez Magdalenę Szewczyk-Dzido
  27. Dominika Gruner – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  28. Agnieszka Stachowiak – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  29. Agnieszka Kublik
  30. Małgorzata Sieńko – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  31. Karolina Piszczatowska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  32. Maja Kowalska
  33. Konrad Prokopczyk – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  34. Krzysztof Wiatrowski – przez pełnomocnika Norberta Koziara
  35. Małgorzata Fitowska
  36. Jacek Dębski – przez pełnomocnika Monikę Nowotkę
  37. Paweł Leontiew
  38. Jakub Ottenbreit – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  39. Karol Bilewicz – przez pełnomocnika Sławomira Nowaka
  40. Aneta Zapart
  41. Katarzyna Wasylowska-Rubinkowska – przez pełnomocnika Dorotę Baranowską
  42. Anna Koziar – przez pełnomocnika Norberta Koziara
  43. Anna Lidke – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  44. Arkadiusz Baranowski
  45. Grzegorz Jasiński
  46. Ryszard Kamiński – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  47. Irena Kamińska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  48. Patrycja Jasiński – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  49. Iwona Machoń-Pluszczewska – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  50. Artur Pluszczewski – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  51. Lucyna Setla – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  52. Krzysztof Setla – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  53. Joanna Pawlik – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  54. Marcin Marcinkowski- przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  55. Wojciech Rozwadowski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  56. Anna Iskrzycka – przez pełnomocnika Maję Kowalską
 3.  Pełnomocnictwa są załącznikiem do protokołu.

 4. wybór przewodniczącego i protokolanta – przy 1 wstrzymującym się głosie wybrano na przewodniczącego prezesa Norberta Koziara i na protokolanta Annę Strączyńską,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej – propozycje: Grzegorz Jasiński, Magdalena Śmigla-Żywocka, Paweł Leontiew – przy jednym głosie sprzeciwu i 1 wstrzymującym wybrano komisję w składzie zaproponowanym,
 6. przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego za 2007 r.
 7. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej działania stowarzyszenia za 2007 r. przez przewodniczącego komisji, przedstawienie uchwały o sugestii udzielenia absolutorium zarządowi za działalność 2007 r.,
 8. przerwa 10 minutowa,
 9. po przerwie stawili się jak dotychczas – Nina Bajerska udzieliła pełnomocnictwa Monice Nowotce,
 10. prezes i szefowa sekcji szkoleń przedstawili stanowisko zarządu do opinii komisji,
 11. głosowanie nad sprawozdaniami oraz absolutorium,
 12. UCHWAŁA NR 1: Walne sprawozdawcze zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2007 r.

  Za uchwałą było 56 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

  UCHWAŁA NR 2: Walne sprawozdawcze zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2007 r.

  Za uchwałą było 44 głosy za, 2 przeciw i 10 wstrzymujących się.

 13. przedstawienie planu pracy i planu finansowego za 2008 r.,
 14. wolne wnioski:
  • kwestia zaproszenia sędziego na certyfikację we wrześniu – konieczność pilnego wysłania wniosku do ZKwP,
  • pytanie o zagospodarowanie sprzętu i uchwalenie planu wykorzystywania sprzętu, potrzeba inwentaryzacji sprzętu i przedstawienia listy na portalu,
  • założenie, by każda sekcja miejscowa dostała zunifikowany sprzęt,
  • konieczność posiadania patentów w sytuacji zakupienia sprzętu,
  • kwestia używania właściwej terminologii przy organizowaniu imprez: używamy szkolenie, warsztaty i seminarium, trening,
  • kwestie związane z sekcją pracy węchowej – możliwość prowadzenia jej m.in. na warsztatach w Pile,
  • omówienie umowy z Kimberly-Clark oraz współpracy z agencją Euro SCG, program „pomóżmy razem”, plebiscyt na psa ratownika,
  • stanowisko zarządu: uchwała istnieje i nie jest realizowana, nie weszła w życie,
  • konieczność ustalenia zasad wymiany informacji pomiędzy zarządem i członkami – być może w formie uchwały przyszłego walnego lub uchwały zarządu, trzeba opracować narzędzie do wymiany informacji,
 15. wręczenie dyplomów.

 Przewodniczący                                                                             Protokolant

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *