Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01.05.2008

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA 01-05-2008

17.05.2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA. Rozpoczęło się w pierwszym terminie przy udziale 56. osób

(członkowie przybyli duchem i ciałem, a wśród nich także reprezentanci innych osób). Pogoda dopisała. Mogliśmy cieszyć się promieniami słońca i lekkim wietrzykiem (oraz towarzystwem niezliczonej ilości komarów ;)), dzięki czemu spotkanie odbyło się na dworze.

Zakupy dla małolatów (soczki i woda) oraz dla starszych (tu nie napiszę, o jaki złoty napój chodzi) dostarczył Marek, Marcin – fotorelację, a Zaniemyślanie nie zawiedli z pizzą.

walne2005202008202 walne2005202008203
walne2005202008204 walne2005202008205
walne2005202008206 walne2005202008207

 

 – Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA

Protokół ze zwyczajnego sprawozdawczego walnego zgromadzenia stowarzyszenia Terranova w dniu 17 maja 2008 r. odbywającego się w Zaniemyślu

Otwarcie zebrania o 11.15.

 1. Przedstawienie planu przez Prezesa,
 2. sprawdzenie kworum – lista obecności: 
  1. Nina Bajerska
  2. Małgorzata Nowak
  3. Sławomir Nowak
  4. Grzegorz Pawlak
  5. Anna Strączyńska
  6. Magdalena Śmigla-Żywocka
  7. Zygmunt Śmigla-Żywocki
  8. Magdalena Sztuka-Wiśniewska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  9. Bogusław Wiśniewski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  10. Agata Woźniak – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  11. Magdalena Szewczyk-Dzido
  12. Tomasz Szymanowski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  13. Norbert Koziar
  14. Danuta Rozwadowska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  15. Monika Nowotka
  16. Jerzy Dzido
  17. Anna Cukierska – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  18. Aleksandra Klimowicz-Tutak
  19. Ewa Komajda – przez pełnomocnika Annę Strączyńską,
  20. Marcin Strączyński
  21. Łukasz Szuszman – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  22. Mieczysław Jakubiak – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  23. Sławomir Marcinkowski
  24. Dorota Baranowska
  25. Elżbieta Kusińska-Leontiew – przez pełnomocnika Pawła Leontiewa
  26. Monika Janecka – przez Magdalenę Szewczyk-Dzido
  27. Dominika Gruner – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  28. Agnieszka Stachowiak – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  29. Agnieszka Kublik
  30. Małgorzata Sieńko – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  31. Karolina Piszczatowska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  32. Maja Kowalska
  33. Konrad Prokopczyk – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  34. Krzysztof Wiatrowski – przez pełnomocnika Norberta Koziara
  35. Małgorzata Fitowska
  36. Jacek Dębski – przez pełnomocnika Monikę Nowotkę
  37. Paweł Leontiew
  38. Jakub Ottenbreit – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  39. Karol Bilewicz – przez pełnomocnika Sławomira Nowaka
  40. Aneta Zapart
  41. Katarzyna Wasylowska-Rubinkowska – przez pełnomocnika Dorotę Baranowską
  42. Anna Koziar – przez pełnomocnika Norberta Koziara
  43. Anna Lidke – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  44. Arkadiusz Baranowski
  45. Grzegorz Jasiński
  46. Ryszard Kamiński – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  47. Irena Kamińska – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  48. Patrycja Jasiński – przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  49. Iwona Machoń-Pluszczewska – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  50. Artur Pluszczewski – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  51. Lucyna Setla – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  52. Krzysztof Setla – przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
  53. Joanna Pawlik – przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
  54. Marcin Marcinkowski- przez pełnomocnika Jerzego Dzido
  55. Wojciech Rozwadowski – przez pełnomocnika Annę Strączyńską
  56. Anna Iskrzycka – przez pełnomocnika Maję Kowalską
 3.  Pełnomocnictwa są załącznikiem do protokołu.

 4. wybór przewodniczącego i protokolanta – przy 1 wstrzymującym się głosie wybrano na przewodniczącego prezesa Norberta Koziara i na protokolanta Annę Strączyńską,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej – propozycje: Grzegorz Jasiński, Magdalena Śmigla-Żywocka, Paweł Leontiew – przy jednym głosie sprzeciwu i 1 wstrzymującym wybrano komisję w składzie zaproponowanym,
 6. przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego za 2007 r.
 7. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej działania stowarzyszenia za 2007 r. przez przewodniczącego komisji, przedstawienie uchwały o sugestii udzielenia absolutorium zarządowi za działalność 2007 r.,
 8. przerwa 10 minutowa,
 9. po przerwie stawili się jak dotychczas – Nina Bajerska udzieliła pełnomocnictwa Monice Nowotce,
 10. prezes i szefowa sekcji szkoleń przedstawili stanowisko zarządu do opinii komisji,
 11. głosowanie nad sprawozdaniami oraz absolutorium,
 12. UCHWAŁA NR 1: Walne sprawozdawcze zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2007 r.

  Za uchwałą było 56 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

  UCHWAŁA NR 2: Walne sprawozdawcze zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2007 r.

  Za uchwałą było 44 głosy za, 2 przeciw i 10 wstrzymujących się.

 13. przedstawienie planu pracy i planu finansowego za 2008 r.,
 14. wolne wnioski:
  • kwestia zaproszenia sędziego na certyfikację we wrześniu – konieczność pilnego wysłania wniosku do ZKwP,
  • pytanie o zagospodarowanie sprzętu i uchwalenie planu wykorzystywania sprzętu, potrzeba inwentaryzacji sprzętu i przedstawienia listy na portalu,
  • założenie, by każda sekcja miejscowa dostała zunifikowany sprzęt,
  • konieczność posiadania patentów w sytuacji zakupienia sprzętu,
  • kwestia używania właściwej terminologii przy organizowaniu imprez: używamy szkolenie, warsztaty i seminarium, trening,
  • kwestie związane z sekcją pracy węchowej – możliwość prowadzenia jej m.in. na warsztatach w Pile,
  • omówienie umowy z Kimberly-Clark oraz współpracy z agencją Euro SCG, program „pomóżmy razem”, plebiscyt na psa ratownika,
  • stanowisko zarządu: uchwała istnieje i nie jest realizowana, nie weszła w życie,
  • konieczność ustalenia zasad wymiany informacji pomiędzy zarządem i członkami – być może w formie uchwały przyszłego walnego lub uchwały zarządu, trzeba opracować narzędzie do wymiany informacji,
 15. wręczenie dyplomów.

 Przewodniczący                                                                             Protokolant

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *