Protokół z Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Terranova

STLogo
Protokół z Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Terranova
Zebranie odbyło się dnia: 04 czerwca 2011 r. Stare Babice

 

 1. Lista osób obecnych jest załącznikiem do protokołu. Obecnych jest 12 osób + 9 pełnomocnictw.

 2. Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.30 czyli w drugim terminie, z uwagi na brak quorum w pierwszym terminie.

 3. Prowadząca: Elżbieta Kusińska-Leontiew, protokolant Anna Strączyńska – jednogłośnie podjęto uchwałę w tej sprawie.

 4. Komisja skrutacyjna: Paweł Leontiew, Anna Cukierska i Aleksandra Klimowicz-Tutak. Jednogłośnie przyjęte.

 5. Komisja wnioskowa: Jacek Śmigla-Żywocka, Marcin Słomka, Irena Kamińska.

 6. Zatwierdzono jednogłośnie porządek obrad.

 7. Sprawozdanie z działalności złożyła Przewodnicząca Zebrania.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Marcin Strączyński – brak uwag do działalności.

 9. Głosowanie za przyjęciem sprawozdań – z działalności i finansowego: jednogłośnie wszyscy za.

 10. Głosowanie za absolutorium zarządu – jednogłośnie udzielono absolutorium.

 11. Omówienie planów i preliminarza za 2011 rok.

 12. Omówienie warsztatów w Ślesinie – organizator: Magdalena Śmigla-Żywocka.

 13. Plany na przyszły rok – chęć pobytu w 2 weekend września 2012 roku nad morzem.

 14. Współpraca z innymi organizacjami.

 15. Kwestia organizatora kalendarza za 2012 rok. Ilość sztuk kalendarza. Ogłoszenie na portalu o czasie ostatecznym nadsyłania zdjęć. Magdalena Śmigla-Żywocka zobowiązała się do znalezienia sponsora na kalendarze. Do 15 września. Aleksadra i Marek Tutakowie zobowiązani do ustalenia kto i jakiego psa będzie w jakim miesiącu miał wydrukowanego.

 16. Anna Strączyńska ma napisać tekst o konkursie na nazwę szkoleń.

 17. Od 01 września 2011 szkolenia będą płatne. Jako darowizna na stowarzyszenie.

 18. 5 minut przerwy.

 19. Wolne wnioski:

 • kwestia rzecznika ds. kontaktów z mediami i organizacjami zagranicą,
 • kwestia przyczepy, rejestracja na stowarzyszenie, ubezpieczenie, nadruk na plandekę, adres portalu,
 • pozostałość finansów około 750 zł z grupy warszawskiej, możliwość zakupu silnika, pieniądze ma Pan Mieczysław Jakubiak, przekaże je Marcinowi Strączyńskiemu, Marek Tutak ustali koszt silnika,
 • szkolenie warszawskie posłuszeństwa odbywa się 12 czerwca,
 • wniosek, by podjąć uchwałę, że osoba wykreślona uchwałą zarządu nie ma wglądu w dane dostępne dla członków i traci uprawnienia wybieralne,

UCHWAŁA NR 1 Zebrania:

Osoba wykreślona uchwałą zarządu o pozbawieniu członkostwa automatycznie zostaje pozbawiona wglądu do danych dotyczących członków oraz pozbawiona funkcji wybieralnych tzn. członkostwa w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie

 • wniosek, by podjąć uchwałę za płacenie za szkolenia:

UCHWAŁA NR 2 Zebrania:

Ustalamy konieczność płacenia za szkolenia posłuszeństwa, 2 zł dla członka stowarzyszenia, 5 zł dla osoby spoza stowarzyszenia, za to wręczana będzie cegiełka, którą trzeba wyprodukować za 2 zł. Wyprodukowania podjęła się Magdalena Śmigla-Żywocka.

 • sklepik: towar, polary, kurtki, czapeczki, kwestia tego, kto się czym zajmie,
 • umieszczenie na portalu dokładnych informacji o Ślesinie,
 • kwestia rzecznika – wysłanie informacji do gazet „Pies”, „Mój pies”,
 • majowo/czerwcowy wyjazd weekendowy nad morzem i wakacyjne warsztaty 2 połowa sierpnia,
 • dogoterapia w przedszkolach – informacja od Agnieszki Kublik,
 • odzyskanie od Agaty Izdebskiej formy do wycinania niufów,

 

Zakończenie godz. 15.30

 

Przewodniczący:

Elżbieta Kusińska – Leontiew

Protokolant:

Anna Strączyńska

doc – Protokół z zebrania *.doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *