Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu19.05.2010

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 19.05.2010

w dniu 19.05 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Terranova w składzie:

Ryszard Kuflewicz – droga mailową

Elżbieta Kusińska – Leontiew – osobiście

Agnieszka Kublik – osobiście

Małgorzata Nowak – osobiście

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – drogą telefoniczną

 

 

Podjęto następujące uchwały

 

Uchwała Z 5/2010 z dnia 19.05.2010 r.  dotyczy podjęcia współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Terranova a WOPR w Pruszkowie

 

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA zatwierdza podjęcie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a WOPR w Pruszkowie (tekst porozumienia w zał.)

 Elżbieta Kusińska – Leoniew – za

Agnieszka Kublik – za

Małgorzata Nowak – za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za

Ryszard Kuflewicz – za

 

 

 

Uchwała Z 6/2010

 

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA na podstawie paragrafu 17 pkt 1 a i b Statutu Stowarzyszenia z dniem 19.05.2010 skreśla z listy członków następujące osoby:

 

1. Piotr Kucharski – nr legitymacji  5

2. Izabela Uchwał – nr legitymacji  38

3. Katarzyna Abako – nr legitymacji  48

4. Norbert Bujanowski – nr legitymacji  52

5. Jacek Załuczkowski – nr legitymacji  57

6. Małgorzata Sieńko – nr legitymacji  61

7. Karolina Piszczatowska – nr legitymacji  62

8. Konrad Prokopczyk – nr legitymacji  64

9. Marzena Olczak – nr legitymacji  69

10.  Maja Kaczmarska – nr legitymacji  70

11. Karol Książek – nr legitymacji  71

12. Grzegorza Andrejczuk –  nr legitymacji  77

13. Rafał Żurowski – nr legitymacji  85

14. Grzegorz Jasiński – nr legitymacji  86

15. Patrycja Jasińska – nr legitymacji  90

Elżbieta Kusińska – Leoniew – za

Agnieszka Kublik – za

Małgorzata Nowak – za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za

Ryszard Kuflewicz – za

 

Poza podjęciem ww. uchwał dyskutowano na temat:

1. Zasadności dodrukowania książeczek pracy (brak) oraz legitymacji członkowskich (posiadamy jeszcze 3 szt.) – jednogłośnie podjęto decyzje o konieczności dodrukowania 100 szt. książeczek i min. 1 arkusza legitymacji. Dokonany został wybór najtańszej oferty spośród nadesłanych przez Magdalenę Wiśniewską (1 oferta), Małgorzatę Nowak  (2 oferty), Annę Lidke (1 oferta) – wybrano ofertę Magdaleny Wiśniewskiej.

2. Zarząd przyjął do wiadomości raport z  przeglądu silnika do pontonu Hondy.

Przegląd ten został wykonany w autoryzowanym serwisie Aries. Dokonano wymiany oleju, nie zostały wykryte żadne usterki silnika. Popuszczono silnik do dalszego użytkowania. Koszt przeglądu wyniósł 179,03 PLN.

3. Zarząd zapoznał się z koniecznością przedłużenia polisy OC dla Stowarzyszenia, której termin upływa w dniu 27.06 br. Wiceprezes oraz Sekretarz Stowarzyszenia zostali zobowiązani do zajęcia się tą sprawą.

4. Sekretarz została zobowiązana do przeprowadzenia rozmów z firmą Ha3O na temat przedłużenia umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a firmą Ha3O, której termin upływa w niedługim czasie. O jej wynikach zarząd będzie informowany na bieżąco.

5. Agnieszka Hajduk – Nowicka została poproszona o wykonanie 12 szt. śliniaków za kwotę 360 PLN. W tej sprawie zostanie przygotowana i podpisana stosowna umowa o dzieło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *