Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 26.09.2010

wpis w: Protokoły | 0

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Terranova z dnia 26.09.2010

 

W posiedzeniu wzięli udział:

Ryszard Kuflewicz – drogą mailową

Elżbieta Kusińska – Leontiew – drogą mailową

Agnieszka Kublik – drogą mailową

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – drogą mailową

Małgorzata Nowak – drogą mailową

 

Podjęto następujące uchwały:

 

Uchwała nr 23/2010 dot. przyjęcia rozliczenia finansowego Certyfikacji w Borkach

Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie przyjął sprawozdanie Sprawozdawczo – Finansowego Certyfikacji Pracy Wodnej Borki 2010. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Uchwała nr 24/2010 dot. przeprowadzenia Zimowiska Stowarzyszenia Terranova.

Zarząd Stowarzyszenia Terranova jednogłośnie podjął decyzję o fakcie i terminie przeprowadzenia Zimowiska Stowarzyszenia Terranova. Odbędzie się ono w dniach 8-14stycznia 2011 r. w Jaworzynie. Głównym organizatorem zimowiska jest Agnieszka Palus – Wróblewska.

 

Uchwała nr 25/2010 dot. cennika za koszty szkolenia psów w czasie Zimowiska w Jaworzynie.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, iż koszty przyjęcia psów na zimowisko w Jaworzynie będą wynosiły: dla członków: 100 za I psa, 50 za II i III, 25 za kolejnego, dla nie członków: 150 (I), 80(II i III) i 40 (>III).

Głosowano nad następującymi wariantami cennika:

  1. wariant: dla członków – 100 zł za pierwszego psa, 50 zł za kolejnego psa/psy, dla nie członków – odpowiednio 120 zł 50 zł
  2. wariant: dla członków: 100 zł za pierwszego psa, 50 zł za drugiego i trzeciego, 25 zł za czwartego i kolejne, dla nie członków: 150 zł za pierwszego psa, 80 zł za drugiego i trzeciego, 40 zł za czwartego i kolejne psy.

Głosowanie za wyborem ww. wariantów kształtowało się następująco:

Ryszard Kuflewicz – I wariant – za, II wariant: przeciw,

Elżbieta Kusińska – Leontiew – I wariant – przeciw, II wariant: za

Agnieszka Kublik – I wariant – przeciw, II wariant: za

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – I wariant – za, II wariant: przeciw

Małgorzata Nowak – I wariant – przeciw, II wariant: za

 

W związku z powyższym przyjęto cennik za każdego zgłoszonego psa na zimowisko w Jaworzynie w następującej wysokości: Jeśli właścicielem lub współwłaścicielem psa jest członek stowarzyszenia z aktualnie opłaconą składką to płaci on za pierwszego zgłoszonego psa 100 PLN, za drugiego i trzeciego po 50 PLN zaś za czwartego i kolejnie po 25 PLN. Jeśli zaś pies zgłoszony na zimowisko stanowi własność osoby niebędącej w chwili zgłaszania na zimowisko członkiem Stowarzyszenia opłata za niego wynosi odpowiednio: 150 PLN (pierwszy pies), 80 PLN (drugi i trzeci pies), 40 PLN (kolejny pies).

Powyższa opłata winna zostać wniesiona na konto Stowarzyszenia wraz z zaliczką (I ratą) i nie ulega zwrotowi nawet, jeśli pies nie dojedzie na zimowisko (jedyny wyjątek stanowi śmierć zwierzęcia wtedy organizator niezwłocznie dokona zwrotu opłaty za psa).

 

Uchwała 26/2010 z dnia dot. zatwierdzenia II Zimowej Certyfikacji Pracy Pociągowej w trakcie zimowiska w Jaworzynie.

Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął jednogłośnie decyzję o fakcie i terminie przeprowadzenia II Zimowej Certyfikacji Pracy Pociągowej w trakcie zimowiska w Jaworzynie. Na temat składu komisji na tę certyfikację zostanie wydana uchwała w późniejszym terminie. Cennik certyfikacji został podany w uchwale nr 13/2010 z dnia 10.07.2010. Certyfikacja odbędzie się 11.01.2011 w Jaworzynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

docsprawozdanie z Certyfikacji PW – Borki 2010

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.