Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 22.07.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 22.07.2008 roku

W posiedzeniu wzięli udział:

Ryszard Kuflewicz – prezes

Magdalena Sztuka-Wiśniewska – v-ce prezes

Aleksandra Bilewicz – skarbnik

Karol Bilewicz – sekretarz

Agnieszka Kublik

 

1. Wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o terminie posiedzenia telefonicznie.

2. Powołano protokolanta w osobie sekretarza Zarządu – Karola Bilewicza.

3. Zarząd zwrócił się do organizatora – Ani Zapart z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniem warsztatów w Gdyni. Ze względu na okres urlopowy czekamy na odpowiedź do końca lipca.

4. Zarząd zdecydował o ufundowaniu pucharu lub pucharów na wystawę klubową. Magdalena Sztuka – Wiśniewska do końca tygodnia ustali z Elżbietą Leontiew najlepszy sposób przekazania środków finansowych bądź pucharów.

5. Po zakończeniu warsztatów w Pile Magdalena Sztuka – Wiśniewska jako przedstawiciel Zarządu przejmie od Anny Koziar sklepik. Do czasu znalezienia innego kandydata sklepik zgodziła się poprowadzić Agnieszka Kublik. Zarząd umieści na portalu informację o wakacie na stanowisku prowadzącego sklepik. Jednocześnie Zarząd bardzo dziękuje Annie Koziar za opiekę nad sklepikiem.

6. Zarząd zapoznał się z wnioskami członków na temat uporządkowania strony Stowarzyszenia. Sprawą zajmie się Karol Bilewicz we współpracy z Grzegorzem Pawlakiem.

7. Każdy z członków Zarządu zbierze informacje na temat korzyści i zobowiązań związanych z założeniem i prowadzeniem organizacji pożytku publicznego w kontekście zastosowania dla Stowarzyszenia.

8. Przedstawiono deklarację Agnieszki Hajduk – Nowickiej na członka Stowarzyszenia.

9. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 50/2008 dotyczącą przyjęcia Agnieszki Hajduk – Nowickiej na członka Stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Ryszard Kuflewicz

Magdalena Sztuka-Wiśniewska

Agnieszka Kublik

Aleksandra Bilewicz

Karol Bilewicz

 

Uchwała nr 50/2008 dotycząca przyjęcia Agnieszki Hajduk – Nowickiej.

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Agnieszkę Hajduk – Nowicką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *