Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14.07.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14.07.2008 roku

W posiedzeniu wzięli udział:

Ryszard Kuflewicz – prezes

Magdalena Sztuka-Wiśniewska – v-ce prezes

Agnieszka Kublik – członek Zarządu

Aleksandra Bilewicz – skarbnik

Karol Bilewicz – sekretarz

 1. Wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o terminie posiedzenia telefonicznie.

 2. Powołano protokolanta w osobie sekretarza Zarządu – Karola Bilewicza.

 3. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Małgorzaty Fitowskiej – organizatora Warsztatów w Pile na temat certyfikacji pracy wodnej planowanej w Pile. Małgorzata Fitowska poinformowała, że certyfikacja w Pile się nie odbędzie.

 4. Zarząd uzyskał odpowiedzi od osób przewidzianych na kierowników poszczególnych sekcji. Dzięki uprzejmości Ani Koziar, która zgodziła się poprowadzić „sklepik” do czasu Warsztatów w Pile uda się zapewnić realizację złożonych zamówień. Zarząd poszukuje osoby, która będzie chciała poprowadzić sklepik.

 5. Zarząd umieści na portalu informację o wakacie na stanowisku kierownika sekcji posłuszeństwa.

 6. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 49/2008 dotycząca powołania kierowników sekcji.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Ryszard Kuflewicz

Magdalena Sztuka-Wiśniewska

Agnieszka Kublik

Aleksandra Bilewicz

Karol Bilewicz

 

Uchwała nr 49/2008 dotycząca powołania kierowników sekcji.

Zarząd ST jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu na kierowników sekcji niżej wymienione osoby:

 • Danuta Rozwadowska  – sekcja dogoterapii
 • Konrad Prokopczyk – sekcja pracy wodnej 
 • Agnieszka Palus– Wróblewska – sekcja pomocy
 • Aleksandra Klimowicz-Tutak – sekcja agility
 • Sławomir i Małgorzata  Nowak – sekcja pracy pociągowej

 

Ryszard Kuflewicz

Magdalena Sztuka-Wiśniewska

Agnieszka Kublik

Aleksandra Bilewicz

Karol Bilewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.