Protokół z posiedzenia Zarządu w dn. 15.05.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu w dn. 15.05.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

Norbert Koziar – prezes

Dorota Baranowska – skarbnik

Monika Nowotka – sekretarz

Magdalena Szewczyk-Dzido – członek Zarządu ds. szkoleń

1. Przedstawiono deklaracje Anny Iskrzyckiej, Joanny Pawlik oraz Marcina Marcinkowskiego na członków Stowarzyszenia.

2. Omówiono wniosek księgowej o zwiększenie wynagrodzenia ze względu na stale zwiększającą się ilość obowiązków (rosnącą liczbę dokumentów księgowych Stowarzyszenia)

Głosowanie:

Norbert Koziar – ZA

Dorota Baranowska – ZA

Monika Nowotka – WSTRZYMAŁA SIĘ

Magdalena Szewczyk-Dzido – ZA

3. Postanowiono wręczyć dyplomy osobom zaangażowanym w rozwój Stowarzyszenia, promocję rasy oraz pomoc psom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Terranova.

 

Uchwała 40/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Annę Iskrzycką.

Uchwała 41/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Joannę Pawlik.

Uchwała 42/2008

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków Stowarzyszenia TERRANOVA Marcina Marcinkowskiego.

Uchwała 43/2008

Zarząd Stowarzyszenia postanawia zwiększyć wynagrodzenie księgowej Stowarzyszenia z 300,00 PLN do 500,00 PLN.

Uchwała 44/2008

Zarząd Stowarzyszenia TERRANOVA jednogłośnie postanawia przyznać dyplomy (załącznik nr 1) następującym osobom:

Barbara Chańska (za wielkie serce i systematyczne wpłaty na cele statutowe „pomoc psom”)

Beata Kemesies (za wielkie serce i systematyczne wpłaty na cele statutowe „pomoc psom”)

Jerzy Stawski (za wielkie serce i systematyczne wpłaty na cele statutowe „pomoc psom”)

Jacek Dębski (za zaangażowanie, wielką energię i niesłychaną kreatywność w wyszukiwaniu sponsorów i promocję rasy)

Mateusz Kemesies (za młodzieńczy zapał i pomoc w nowofundlandom)

Oski Rozwadowski (za młodzieńczy zapał i pomoc w nowofundlandom)

Przemek Janecki (za wielkie serce i systematyczną pomoc psom przebywającym w przytulisku)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.