Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA 05.07.2008

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Wyborczego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA 05.07.2008

 – protokół w formacie *.doc

Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zgromadzenie Stowarzyszenia TERRANOVA Secymin Nowy 05.07.2008 r.

Stawiły się następujące osoby, przedstawiono także pełnomocnictwa:

 1. Nina Bajerska reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Nowotkę
 2. Piotr Kucharski
 3. Ryszard Kuflewicz
 4. Małgorzata Nowak
 5. Sławomir Nowak
 6. Grzegorz Pawlak
 7. Anna Strączyńska
 8. Magdalena Śmigla-Żywocka
 9. Zygmunt Śmigla-Żywocka
 10. Magdalena Sztuka-Wiśniewska
 11. Bogusław Wiśniewski reprezentowany przez pełnomocnika Magdalenę Sztukę-Wiśniewską
 12. Agata Woźniak
 13. Magdalena Szewczyk-Dzido
 14. Tomasz Szymanowski
 15. Norbert Koziar
 16. Danuta Rozwadowska reprezentowana przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 17. Wojciech Rozwadowski reprezentowany przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 18. Beata Kemesies reprezentowana przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 19. Agnieszka Palus-Wróblewska reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 20. Monika Nowotka
 21. Jerzy Dzido
 22. Monika Nadrowska reprezentowana przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 23. Anna Cukierska reprezentowana przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
 24. Izabela Uchwał reprezentowana przez pełnomocnika Ryszarda Kuflewicza
 25. Aleksandra Klimowicz-Tutak reprezentowana przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
 26. Ewa Komajda
 27. Marcin Strączyński
 28. Łukasz Szuszman reprezentowany przez pełnomocnika Mieczysława Jakubiaka
 29. Mieczysław Jakubiak
 30. Sławomir Marcinkowski reprezentowany przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
 31. Dorota Baranowska reprezentowana przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 32. Joanna Dłubała reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 33. Elżbieta Kusińska-Leontiew
 34. Monika Janecka
 35. Dominika Gruner reprezentowana przez pełnomocnika Agatę Woźniak
 36. Jacek Załuczkowski
 37. Agnieszka Kublik
 38. Karolina Piszczatowska reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 39. Maja Kowalska reprezentowana przez pełnomocnika Agatę Woźniak
 40. Konrad Prokopczyk reprezentowany przez pełnomocnika Elżbietę Kusińską-Leontiew
 41. Krzysztof Wiatrowski reprezentowany przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 42. Katarzyna Wesołowska reprezentowana przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 43. Małgorzata Fitowska reprezentowana przez pełnomocnika Agatę Woźniak
 44. Szymon Pyrka reprezentowany przez pełnomocnika Elżbietę Kusińską-Leontiew
 45. Marzena Olczak reprezentowana przez pełnomocnika Annę Strączyńską
 46. Maja Kaczmarska reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 47. Karol Książek reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 48. Jacek Dębski reprezentowany przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 49. Paweł Leontiew
 50. Jakub Ottenbreit reprezentowany przez pełnomocnika Agatę Woźniak
 51. Aleksandra Bilewicz
 52. Karol Bilewicz
 53. Aneta Zapart reprezentowana przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak
 54. Anna Koziar reprezentowana przez pełnomocnika Norberta Koziara
 55. Anna Lidke
 56. Arkadiusz Baranowski reprezentowany przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 57. Grzegorz Jasiński reprezentowany przez pełnomocnika Norberta Koziara
 58. Ryszard Kamiński reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 59. Irena Kamińska reprezentowana przez pełnomocnika Tomasza Szymanowskiego
 60. Patrycja Jasińska reprezentowana przez pełnomocnika Norberta Koziara
 61. Lucyna Góra-Setla reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Janecką
 62. Krzysztof Setla reprezentowany przez pełnomocnika Monikę Janecką
 63. Iwona Machoń-Pluszczewska reprezentowana przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 64. Artur Pluszczewski reprezentowany przez pełnomocnika Magdalenę Szewczyk-Dzido
 65. Anna Iskrzycka reprezentowana przez pełnomocnika Agatę Woźniak
 66. Joanna Pawlik reprezentowana przez pełnomocnika Małgorzatę Nowak

 

 1. Zgromadzenie otworzył prezes Norbert Koziar. Przedstawiono program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia TERRANOVA
  • Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie I-V 2008 r.
  • Rezygnacja Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia z pełnionych funkcji.
  • Wybór Prezesa i członków Zarządu.
  • Wolne głosy i wnioski.
 2. Przystąpiono do wyboru protokolanta i przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydatury Moniki Nowotki na protokolanta i Grzegorza Pawlaka na przewodniczącego Zgromadzenia. Jednogłośnie dokonano wyboru protokolanta i przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Tomasza Szymanowskiego, Jacka Załuczkowskiego i Aleksandra Bilewicz. Jednogłośnie dokonano wyboru składu komisji skrutacyjnej. Przewodniczącą komisji zastała Aleksandra Bilewicz
 4. Wydano karty do głosowania.

  Komisja skrutacyjna przeliczyła karty do głosowania i stwierdziła zgodność ilości kart do głosowania.

 5. Przedstawienie przez prezesa Stowarzyszenia TERRANOVA sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w okresie I-V 2008 r. 
 6. Rezygnacja członków Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia TERRANOVA z pełnionych funkcji. 
 7. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia TERRANOVA.
  1. Zgłoszono kandydaturę Ryszarda Kuflewicza. Ryszard Kuflewicz wyraził zgodę. 
 8. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków Zarządu.
  1. Zgłoszono kandytatury: Agnieszki Kublik. Agnieszka Kublik wyraziła zgodę.
  2. Zgłoszono kandydaturę Moniki Nowotka. Monika Nowotka nie wyraziła zgody.
  3. Magdaleny Sztuki-Wiśniewskiej. Magdalena Sztuka-Wiśniewska wyraziła zgodę.
  4. Karola Bilewicza. Karol Bilewicz wyraził zgodę.
  5. Małgorzaty Nowak. Małgorzata Nowak nie wyraziła zgody.
  6. Magdaleny Śmigli-Żywockiej. Magdalena Śmigla-Żywocka nie wyraziła zgody.
  7. Piotra Kucharskiego. Piotr Kucharski nie wyraził zgody.
  8. Tomasz Szymanowski. Tomasz Szymanowski nie wyraził zgody.
  9. Aleksandry Bilewicz. Aleksandra Bilewicz wyraziła zgodę.
  10. Ewy Komajdy. Ewa Komajda wyraziła zgodę.
  11. Łukasza Szuszmana. Łukasz Szuszman nie wyraził zgody.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów. Wszystkie głosy są ważne.
  • Prezes: 44 za, 1 przeciw, 21 wstrzymujących
  • Członkowie Zarządu:
   • Agnieszka Kublik: 35 głosów za, 1 przeciw, 30 wstrzymujących
   • Magdalena Sztuka-Wiśniewska: 44 na tak, 1 na nie, 21 wstrzymujących
   • Karol Bilewicz: 43 za, 1 przeciw, 22 wstrzymujące
   • Aleksandra Bilewicz: 40 za, 1 przeciw, 25 wstrzymujących
   • Ewa Komajda: 11 za, 1 przeciw, 54 wstrzymujące
   • Do Zarządu weszli: Agnieszka Kublik, Magdalena Sztuka-Wiśniewska, Aleksandra Bilewicz, Karol Bilewicz.
 10. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Zarząd o ukonstyowanie się Zarządu.
 11. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
  • Wiceprezes: Magdalena Sztuka-Wiśniewska
  • Skarbnik: Aleksandra Bilewicz
  • Sekretarz: Karol Bilewicz
  • Członek Zarządu: Agnieszka Kublik 
 12. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych głosów i wniosków.
 13. Magdalena Śmigla-Żywocka zadała pytanie, kto jest administratorem portalu. Wyjaśniono, że dotychczas zajmowali się tym Grzegorz Pawlak i Monika Nowotka.

  Agnieszka Kublik zadała pytanie o certyfikację w Pile. Odesłano ją do organizatora warsztatów, tj. Małgorzaty Fitowskiej.

  Anna Strączyńska zgłosiła wniosek, by Zarząd ustalił termin, w jakim przewiduje wybór kierowników sekcji, na których jest wakat. Ustalono, że Zarząd powoła kierowników sekcji do 15.07.2008 r.

  Elżbieta Kusińska-Leontiew zgłosiła wniosek redukcji sekcji, tj. zlikwidowanie sekcji posłuszeństwa i agility jako sprawa do przeanalizowania przez Zarząd.

  Paweł Leontiew zgłosił wniosek, by członek Zarządu nie mógł być jednocześnie kierownikiem sekcji.

  Małgorzata Nowak zgłosiła wniosek unifikacji sprzętu.

  Tomasz Szymanowski zgłosił wniosek, by protokół przekazania półrocznego sprawozdania finansowego został przekazany do wiadomości członków.

 14. Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, odczytano protokół.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *