Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Terranova z dnia 27.11.2010

wpis w: Protokoły | 0

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Terranova z dnia 27.11.2010

W posiedzeniu wzięli udział:

Ryszard Kuklewicz – drogą mailową

Elżbieta Kusińska – Leontiew – osobiście

Agnieszka Kublik – osobiście

Magdalena Sztuka – Wiśniewska – osobiście

Małgorzata Nowak – osobiscie

Podjęto następujące uchwały:

 

Uchwała Z 27/2010 z dnia 27 istopada 2010dot. zatwierdzenia zmian w przepisach pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova

Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął jednogłośnie decyzję o wprowadzeniu zmian w przepisach i certyfikacji pracy wodnej Stowarzyszenia Terranova.

Zmiany będą obowiązywały dnia podjęcia ww. uchwały.

Tekst przepisów stanowi zał. do niniejszej uchwały.

 

Uchwała Z 28/2010 z dnia 27 listopada 2010 dot. zatwierdzenia zmiany na stanowisku Kierownika Sekcji Pracy Wodnej Stowarzyszenia Terranova.

Zarząd Stowarzyszenia Terranova podjął jednogłośnie decyzję o zmianie Kierownika Sekcji Pracy Wodnej Stowarzyszenia Terranova. Na to stanowisko z dniem 28.11.2010 powołuje Magdę Śmigla – Żywocką odwołując jednocześnie z tego stanowiska Małgorzatę Nowak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.