MSWiA – ST Terranova – uzupełnione o Dziennik Ustaw

wpis w: Inne publikacje | 0

STLogo
Wyjaśnienia dot. korespondencji Zarządu Stowarzyszenia Terranova z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. uzgodnienia projektu nowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych RP dot. psów ratowniczych.

Drogą mailową otrzymaliśmy z ZG WOPR pismo kierowane m. in. do nich z MSW i A dot. uzgodnienia projektu, w raz z dekretacją prezesa WOPR o przekazaniu Prezesowi Stowarzyszenia Terranova owego projektu do konsultacji (patrz MSWiA w sprawie zwierzat.pdf).

W odpowiedzi niezwłocznie drogą mailową oraz listem przesłaliśmy do pana Jacka Gontarewicza, który jest koordynatorem projektu z ramienia MSWiA nasze stanowisko (skan pisma patrz pismo do MSW ws.proj.o psach ratowniczych.pdf).

4 maja 2012 r. otrzymaliśmy z ZG WOPR za pośrednictwem Beatki Kemesies pismo z MSW zawierające stanowisko MSW na przesłane uzgodnienia. W pkt. 18 tabeli (zal. 2) na str. 14 zacytowano w dokładnym brzmieniu nasz list do Min. J. Millera oraz podano informację, iż uwaga dot. ust. 3 par. 3 projektu rozporządzenia a wiec dopisania do listy psów ratowniczych dwóch ras tj. Nowofundlanda i Landsera została uwzględniona zaś dot. par. 7 czyli możliwości szkolenia na akwenach publicznych nie została uwzględniona.

Stowarzyszenie Terranova nie zostało, co prawda zacytowane z nazwy w stosownej kolumnie, (czyli 3) tabeli, ale dla nas najważniejsze jest, że Nowofundland uważany jest za psa ratowniczego. Zresztą w pkt. 16 jako wniosek WOPR też jest zacytowana pochodząca od nas argumentacja.

Dziennik ustaw 2012 r. poz 747 file_pdf_s

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *