Zgoda ZGZKwP oraz Centrale Canine

logo 130
Uzyskaliśmy zgodę ZGZKwP oraz Centrale Canine by Pan Bernard Pouvesle oceniał Pracę Wodną w trakcie trwania warsztatów Terranovy w Starych Jabłonkach.

Centrale Canine – załącznik

Zostaw Komentarz